Koten, Jiří

Name variants:

Koten, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Koten, Jiří. A short reflection on speech-act theory of literary fiction. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 7–12.

Article
Jankovič, Milan. Milan Jankovič – Osudy. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 155–162.

Article
Koten, Jiří. Narativní časoprostor v rodových kronikách o Štilfridovi a Bruncvíkovi a o Meluzíně. Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 7–16.

Article
Jaluška, Matouš; Jedličková, Alice; Koten, Jiří; Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 139–149.