Macků, Pavel

Name variants:

Macků, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Macků, Pavel; Pilná, Veronika. An early-medieval helmet of the Stromovka–Gnezdovo–Bojná type from the collections of the Kozel chateau. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 445–466.

Chapter
Macků, Pavel. Experimentální výroba a užívání obtáčené keramiky. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 82–89.

Article
Macků, Pavel. Opomíjený rychloobrátkový kruh loukoťového typu. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 265–279.

Article
Knápek, Aleš; Macků, Pavel. Středověké kovové "polní" lahve na příkladu nálezu z hradu Ronovce. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 1099–1111.

Article
Knápek, Aleš; Macků, Pavel. Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okr. Havlíčkův Brod). Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 167–180.