Šenkár, Patrik

Name variants:

Šenkár, Patrik (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Šenkár, Patrik. Aktuálne podoby literárnej tvorivosti autorov s rôznorodou väzbou na békešskočabiansky región. Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 149–157.

Chapter
Šenkár, Patrik. Ballova (ne)typická postmoderna. In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, pp. 105–114.

Article
Šenkár, Patrik. Konštantné hodnoty človečenstva v (slovenských) prózach Andreja Severíniho. Opera Slavica. 2019, vol. 29, iss. 1, pp. 25–34.

Article
Šenkár, Patrik. Pohľady na život v krátkych prózach Dagmar Márie Anocovej pre dospelých. Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 1, pp. 37–44.

Article
Šenkár, Patrik. Prítomnosť ženského princípu v prózach D. M. Anocovej. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 45–55.

Article
Šenkár, Patrik. Rumunsko-slovenské vzťahy v živote a tvorbe Gustáva Augustínyho. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 73–80.