Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu

Title: Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu
Variant title:
  • Intergenerational learning in community settings: the concept and mapping of the research terrain
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. [103]-124
Extent
[103]-124
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek je věnován tématu mezigeneračního učení v prostředí komunity. Nejprve se v něm pojednává o souvislostech komunity a mezigeneračního učení a o mezigeneračních programech, které jsou hlavním prostředkem učení v komunitě. Na základě internetově vyhledaných mezigeneračních programů v českém prostředí a v zahraničí je provedena jejich kategorizace z hlediska obsahového zaměření a z hlediska generačního zacílení. Jednotlivé typy mezigeneračních programů jsou ilustrovány konkrétními příklady dokumentujícími českou situaci. Jako důležitý aspekt se ukázalo dobrovolnictví, jemuž je v textu také věnována pozornost. Poslední část článku tvoří přehled o evaluaci a výzkumech zahraničních mezigeneračních programů, jenž je chápán jako východisko pro zpřesňování připravovaného výzkumu mezigeneračních programů u nás.
The article deals with the topic of intergenerational learning in community settings. First, it covers the context of the community and intergenerational learning, as well as intergenerational programmes, which are the main means of community learning. On the grounds of an Internet-based search results of Czech and international intergenerational programmes, it categorizes these programmes from the perspective of their content focus and generational targeting. It presents concrete examples documenting the situation in the Czech Republic to illustrate individual types of intergenerational programmes. The text identifies volunteering as an important aspect and it studies it in detail. The final part of the article consists of an overview of evaluation and research of international intergenerational programmes, which is seen as a starting point for a more precise research of intergenerational programmes in the Czech Republic, which is currently in preparation.
Note
Článek vznikl jako jeden z prvních výstupů z projektu Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích podporovaného Grantovou agenturou České republiky (GA ČR 13-07234S).
References
[1] 50 plus aktivně (2010). Dostupné z: http://www.respektinstitut.cz/50-aktivne-vystupy-projektu/.

[2] Angersbachem, H., & Forster, S. (1999). Intergenerational Interactions: A Descriptive Analysis of Elder- Child Interactions in a Campus-Based Child Care Center. Child & Youth Services, 20(1–2), 117–128.

[3] Ferdová, T. (2013). Jak probíhá mezigenerační učení v projektu Trojlístek – sblížení tří generací (Magisterská diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

[4] Fischer, T. (2008). Intergenerational learning in Europe – policies, programmes, practical guidance: Final report. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view.

[5] Frič, P., & Pospíšilová, T. (2010). Vzory a hodnoty dobrovolnictví. Dostupné z: http://www.dobrovolnik.cz/informace/dobrovolnik-vzacny-druh/.

[6] Generations United (2013). America's Best Intergenerational Communities: Building Livable Communities for Children, Youth, Families, and Older Adults. Dostupné z: http://www2.gu.org/LinkClick.aspx?fileticket=MHzefAUxnUo%3d&tabid=157&mid=606.

[7] Goff, K. (2004). Senior to Senior: Living Lessons. Educational Gerontology, 30(2), 205–217. | DOI 10.1080/03601270490272133

[8] Hatton-Yeo, A. (2008). The EAGLE toolkit for intergenerational activities. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/the-eagle-toolkit-for-intergenerational-activities.

[9] Hetešová, D. (2013). Mezigenerační učení mezi seniory a dobrovolníky (Magisterská diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

[10] Cherri, H. CH. Y. (2008). Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry. (Disertační práce). University of Nottingham, Nottingham. Dostupné z: http://etheses.nottingham.ac.uk/486/1/Cherri_Ho_EdD_Thesis_2008.pdf.

[11] Jarrott, J. E. (2011). Where Have We Been and Where are We Going? Conten Analysis of Evaluation Research of Intergenerational Programs. Journal of Intergenerational relationships, 9(1), 37–52. | DOI 10.1080/15350770.2011.544594

[12] Kaplan, M. (2001). School-based intergenerational programs. Hamburg: UNESCO Institute for Education.

[13] Kaplan, M. (Ed.). (2002). Linking Lifetimes: A global view of intergenerational exchange. Lanham: University Press of America.

[14] Krňanská, P. (2012). Program Grundtvig a podpora dobrovolnických aktivit v rámci Evropy. Praha: Dům zahraničních služeb.

[15] Kuehne, V., & Collins, C. (1997). Observational Research in Intergenerational Programming. Journal of Gerontological Social Work, 28(3), 193–193. | DOI 10.1300/J083v28n03_03

[16] Kuehne, V. (1998). Building intergenerational communities through research and evaluation. Generation, 22(4), 82–87.

[17] Müllerová, M. (Ed.). (2011). Dobrovolníci pro kulturu: dobrovolnická činnost v kulturních organizacích. Praha: Institut umění – Divadelní ústav.

[18] MacCallum, J., Palmer, D., Wright, P. R., Cumming-Potvin, W., Northcote, J. K., Brooker, M. A., & Tero, C. (2006). Community building through intergenerational exchange programs: Report to the National Youth Affairs Research Scheme (NYARS). Australian Government Department of Families, Community Services & Indigenous Affairs. Dostupné z: http://researchrepository.murdoch.edu.au/2914/1/CommunityBuilding.pdf.

[19] MacCallum, J., Palmer, D., Wright, P., Cummuning-Potwin, W., Brooker, M. A., & Tero, C. (2008). Austratial Perspectives: Community Building Through Intergenerational Exchange Programs. Journal of Intergenerational relationships, 8(2), 113–127. | DOI 10.1080/15350771003741899

[20] Newman, S., Ward, Ch. R., Smith, T. B., Wilson, J. O., McCrea, J. M., Calhoun, G., & Kingson, E. (1997). Intergenerational Programs: Past, Present and Future. USA: Taylor & Francis.

[21] Newman, S., & Hatton-Yeo, A. (2008). Intergenerational Learning and the Contributions of older People. Ageing horizons, 8(8), 31–39.

[22] Příklad dobré praxe – Česká republika (2011). Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/15899/PMD.pdf.

[23] Příklad dobré praxe – Česká republika. Program 3G (2013). Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/15288/Hestia_p1.pdf.

[24] Rabušicová, M., Klusáčková, L., & Kamanová, L. (2009). Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica, 14(2), 131–153.

[25] Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2010). Čas hraje roli: tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica, 15(2), 125–146.

[26] Rabušicová, M., Kamanová, M., & Pevná, K. (2011). O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita.

[27] Rybníčková, J. (2013). Mezigenerační učení ve volnočasových centrech a domech dětí a mládeže (Magisterská diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

[28] Sawano, Y. (2000). Chapter on Japan. In Hatton-Yeo & T. Ohsako (Eds.), Intergenerational programmes: Public policy and research implications: An international perspective (s. 31–34). Hamburg: UNESCO Institute for Education.

[29] Smith, B., & Yeager, W. (2013). Intergenerational Communities: Where Learning and Interaction Go Hand-in-Hand. In V. S. Kuehne (Ed.), Intergenerational Programs: Understanding What We Have Created (s. 25–32). London: Routledge.

[30] Springate, I., Atkinson, M., & Martin, K. (2008). Intergenerational practise: A review of the literature. Slough: NFER.

[31] Statham, E. (2009). Promoting Intergenerational Programmes: where is the evidence to inform policy and practise? Evidence & Policy, 5(4), 471–488. | DOI 10.1332/174426409X478798

[32] Suchá, L. (2012). Dobrovolník, vzácný druh. Mladá fronta DNES, 14. 5. 2012, s. 11.

[33] Taylor, A. S., Losciuto, L. M., Hilbert, S. M., & Sonkowsky, M. (1999). The Mentoring Factor: Evaluation of the Across Ages' Intergenerational Approach to Drug Abuse Prevention. Child & Youth Services, 20(1–2), 70–99.

[34] Tošner, J., & Sozanská, O. (2006). Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál.

[35] Trojlístek (2013). Dostupné z: http://www.crsp.cz/component/content/article/98-mezigenerani-programy/150-trojlistek.

[36] VanderVen, K. (1999). Intergenerational theory: The missing element in today's intergenerational programs. In V. Kuehne, Intergenerational programs: Understanding what we have created (s. 33–47). Binghamton: The Harworth Press.

[37] Ward, Ch. R. (1997a). Evaluation of Intergenerational Programs. In S. Newman, Ch. R. Ward, T. B. Smith, J. O. Wilson, J. M. McCrea, G. Calhoun, & E. Kingson, Intergenerational Programs: Past, Present and Future (s. 117–126). Washington, DC: Taylor & Francis.

[38] Ward, Ch. R. (1997b). Research on Intergenerational Programs. In S. Newman, Ch. R. Ward, T. B. Smith, J. O. Wilson, J. M. McCrea, G. Calhoun, & E. Kingson, Intergenerational Programs: Past, Present and Future (s. 127–142). Washington, DC: Taylor & Francis.

[39] Winkler, J., & Petrusek, M. (1996). Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum.