Kamanová, Lenka

Name variants:
Kamanová, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 12 of 12.

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. A family business as a space for intergenerational learning interactions. Studia paedagogica. 2016.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. 2010.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. 2012.

Article

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách. ProInflow. 2016.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka. Strategie Age managementu v České republice. Studia paedagogica. 2010.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. 2015.