Kamanová, Lenka

Name variants:

Kamanová, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. A family business as a space for intergenerational learning interactions. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 43–66.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 125–146.

Chapter
Citační norma APA. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 102–106.

Article
Kamanová, Lenka. Matky jako aktéři rodinné sexuální kultury. Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 67–86.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. 163–182.

Article
Kamanová, Lenka. Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 177–188.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 103–124.

Article
Rabušicová, Milada; Klusáčková, Markéta; Kamanová, Lenka. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. 131–153.

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. O mezigeneračním učení a mezigeneračních programech v knihovnách. ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 43–52.

Chapter
Požadavky na ročníkové práce a průběh kurzu. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 89–92.

Article
Šimáně, Michal; Kamanová, Lenka. Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 3, pp. 69–101.

Article
Kamanová, Lenka. Sexuální výchova v rodině: co víme z výzkumných studií. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 3, pp. 29–46.

Chapter
Standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce na Ústavu pedagogických věd FF MU. In: Lojdová, Kateřina. , Novotný, Petr. , Trnková, Kateřina. , Šeďová, Klára. , Švaříček, Roman. , Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014, pp. 93–101.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka. Strategie Age managementu v České republice. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. 193–194.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Učit se a stárnout aktivně: senioři v mobilních počítačových učebnách. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 85–108.