Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

ISSN: 0231-7567
Variant title: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. A, Series linguistica
Variant title: Linguistica Brunensia
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 1952-2008
Description: Jazykovědná řada (řada A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7567, vycházela v letech 1952-2008. Věnovala se obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice. V letech 2000-2008 vycházela také s názvem Linguistica Brunesia. Od roku 2009 na ní navazuje recenzovaný vědecký časopis "Linguistica Brunensia", který vychází dvakrát ročně (ISSN 1803-7410).

Volumes, Issues

1952   (Volume 1 in series SPFFBU) A1
1954   (Volume 3 in series SPFFBU) A2
1955   (Volume 4 in series SPFFBU) A3
1956   (Volume 5 in series SPFFBU) A4
1957   (Volume 6 in series SPFFBU) A5
1958   (Volume 7 in series SPFFBU) A6
1959   (Volume 8 in series SPFFBU) A7
1960   (Volume 9 in series SPFFBU) A8
1961   (Volume 10 in series SPFFBU) A9
1962   (Volume 11 in series SPFFBU) A10
1963   (Volume 12 in series SPFFBU) A11
1964   (Volume 13 in series SPFFBU) A12
1965   (Volume 14 in series SPFFBU) A13
1966   (Volume 15 in series SPFFBU) A14
1967   (Volume 16 in series SPFFBU) A15
1968   (Volume 17 in series SPFFBU) A16
1969   (Volume 18 in series SPFFBU) A17
1970   (Volume 19 in series SPFFBU) A18
1971   (Volume 20 in series SPFFBU) A19
1972   (Volume 21 in series SPFFBU) A20
1973   (Volume 22 in series SPFFBU) A21
1974-1975   (Volume 23-24 in series SPFFBU) A22-23
1976   (Volume 25 in series SPFFBU) A24
1977-1978   (Volume 26-27 in series SPFFBU) A25-26
1979   (Volume 28 in series SPFFBU) A27
1980   (Volume 29 in series SPFFBU) A28
1981   (Volume 30 in series SPFFBU) A29
1982   (Volume 31 in series SPFFBU) A30
1983   (Volume 32 in series SPFFBU) A31
1984   (Volume 33 in series SPFFBU) A32
1985   (Volume 34 in series SPFFBU) A33
1986   (Volume 35 in series SPFFBU) A34
1987   (Volume 36 in series SPFFBU) A35
1988   (Volume 37 in series SPFFBU) A36
1989-1990   (Volume 38-39 in series SPFFBU) A37-38
1991   (Volume 40 in series SPFFBU) A39
1992   (Volume 41 in series SPFFBU) A40
1993   (Volume 42 in series SPFFBU) A41
1994   (Volume 43 in series SPFFBU) A42
1995   (Volume 44 in series SPFFBU) A43
1996   (Volume 45 in series SPFFBU) A44
1997   (Volume 46 in series SPFFBU) A45
1998   (Volume 47 in series SPFFBU) A46
1999   (Volume 48 in series SPFFBU) A47
2000   (Volume 49 in series SPFFBU) A48
2001   (Volume 50 in series SPFFBU) A49
2002   (Volume 51 in series SPFFBU) A50
2003   (Volume 52 in series SPFFBU) A51
2004   (Volume 53 in series SPFFBU) A52
2005   (Volume 54 in series SPFFBU) A53
2006   (Volume 55 in series SPFFBU) A54
2007   (Volume 56 in series SPFFBU) A55
2008   (Volume 57 in series SPFFBU) A56

Search


Advanced Search

Browse