Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty

Author: Grepl, Miroslav; Karlík, Petr
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Univerzita J.E. Purkyně
Publication year: 1983
Extent: 102 p. ;
Series: Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 246
Link to MU library catalogue: 000036549
Show more...

Table of contents:

5-9 Úvod Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
11-15 Větné struktury Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
17-27 Přehled literatury o slovesném rodu Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
29-36 Hierarchizace sémantické struktury věty Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
37-67 Typ I - Deagentizace Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
69-77 Typ II. - Dekauzativizace Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
79-81 Typ III. - Upozaďování agentu Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
82-85 [Tabulky] Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
87-89 Shrnutí Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
91-93 Грамматические средства иерарчизации семантической структуры предложения Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
95-97 Grammatische Ausdrucksmittel der Hierarchisierung der semantischen Struktur des Satzes Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
99-102 Bibliografie Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon

Search


Advanced Search

Browse