Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická
1989-1990, vol. 38-39, iss. E34-35

Year: 1989-1990
Publication year: 1990
ISBN: 80-210-0167-4

Table of contents:

Články
7-8 Profesor PhDr. Bořivoj Dostál, DrSc. - k jubileu zralosti Vignatiová, Jana | pdficon
9-17 Bibliografie prací Bořivoje Dostála Vignatiová, Jana | pdficon
19-25 K otázke příchodu Antov na stredný Dunaj Čilinská, Zlata | pdficon
27-39 Po létech opět o blučinském typu Poulík, Josef | pdficon
41-52 K otázke uzemného rozšírenia slovanských ozdobných kovaní s puklicou v 9. storočí Bialeková, Darina | pdficon
53-60 Археологические данные о внешних связях Гнездова Avdusin, Daniil Antonovič | pdficon
61-76 Lingvistická skica k Velké Moravě a raně středověkým Čechám Večerka, Radoslav | pdficon
77-82 Einige Bemerkungen zu der Funktion der leges barbarorum Kudrna, Jaroslav | pdficon
83-88 Steinbauten des Mittelalters in ländlichen Siedlungen Südwestmährens Nekuda, Vladimír | pdficon
89-101 Militáriá a súčasti jazdeckého výstroja z 15. stor. na Kostolci v Moravanoch nad Váhom, miestna časť Ducové Ruttkay, Alexander | pdficon
103-126 Kostrový hrob H11 kultury s lineární keramikou z neolitického sídliště u Těšetic-Kyjovic, okr. Znojmo Koštuřík, Pavel; Lorencová, Anna | pdficon
127-141 Hrob H12 s vypíchanou keramikou a červeným barvivem z Těšetic-Kyjovic Kazdová, Eliška | pdficon
143-149 Čtenáři starořeckých románů Bartoňková, Dagmar | pdficon
Tab. I. - Tab. XII. [Obrazové přílohy] | pdficon

Search


Advanced Search

Browse