Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku : archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv

Author: Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor
Contributor: Kličová, Jana (translator)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2014
Extent: 264 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 422
ISBN: 978-80-210-7126-1
Link to MU library catalogue: 001020630
Show more...
Rights access: embargoed access

Table of contents:

[11] [Předložená kniha je kolektivním dílem specialistů ...] | pdficon
1. Úvod
13-19 1. 1. Proč středověk, nivy, archeobotanika a geochemie Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
19-56 1. 2. Osídlení a lidská činnost ovlivňující vývoj vodních toků a niv na Českomoravské vrchovině Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
2. Případové lokality
57-69 2. 1. Použité metodiky Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
69-98 2. 2. Česká Bělá: středověké důlní areály a potok Březina Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
98-113 2. 3. Květinov: břehy a niva Perlového potoka Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
113-156 2. 4. Jihlava a Antiquus mons: prvořadé báňsko-hutnické centrum na zemské hranici Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
157-184 2. 5. Cvilínek: báňsko-hutnický provoz na evropském rozvodí Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
3. Diskuse a závěry
185-189 3. 1. Environmentální metody výzkumu nivy: přednosti, nevýhody a problémy Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
189-196 3. 2. Konkrétní výpověď 14C radiometrie, geochemie a rozboru technolitů v nivních sedimentech Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
196-212 3. 3. Jasnější obrysy příběhu centrální Českomoravské vrchoviny ve 12.–13. století? Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
213-221 4. Literatura, prameny, zprávy Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
223-228 5. Popisy profilů Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
229-264 Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages : archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon
[Přílohy] Hrubý, Petr; Hejhal, Petr; Malý, Karel; Kočár, Petr; Petr, Libor | pdficon

Search


Advanced Search

Browse