Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006

Contributor: Dresler, Petr (editor) ; Měřínský, Zdeněk (editor)
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2009
Extent: 221 s.
Series: Archaeologica mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum; 2
ISBN: 978-80-210-4971-0
Link to MU library catalogue: 000601966
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

3 Úvod Dresler, Petr | pdficon
5-9 Doba hradištní bez hradišť? : úvaha nad strukturou, chronologií a terminologií raně středověkých fortifikací v Čechách Lutovský, Michal | pdficon
10-16 Osel v době hradištní Dreslerová, Gabriela | pdficon
17-29 Opevnenie západného areálu hradiska v Spišských Tomášovciach Šalkovský, Peter | pdficon
30-37 Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005 Dresler, Petr | pdficon
38-53 Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? Milo, Peter | pdficon
54-61 Břeclav-Pohansko: stav zpracování výzkumů předhradí Dresler, Petr; Macháček, Jiří | pdficon
62-72 Svedectvo nekropol o ekonomicko-sociálnej štruktúre zázemia veľkomoravských centier z územia Slovenska Hanuliak, Milan | pdficon
73-81 Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách Mořkovský, Tomáš | pdficon
82-93 Raně středověké pohřebiště Klecany I – přínos výzkumu v roce 2005 Profantová, Naďa | pdficon
94-98 Hrnce, hrnky, hrnečky Frolíková, Drahomíra | pdficon
99-108 Odtlačky na dnách nádob v Nitre-Šindolke Fusek, Gabriel | pdficon
109-126 Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.) : pohled archeologie a metalografie Košta, Jiří; Hošek, Jiří | pdficon
127-135 Zlaté gombíky z Mikulčic – spektrometrická analýza Kavánová, Blanka | pdficon
136-149 Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach Staššíková-Štukovská, Danica; Ungerman, Šimon | pdficon
150-157 Hradištní lokality objevené na trase dálničního obchvatu Olomouce (1999–2005) Kalábek, Marek | pdficon
158-182 Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004–2006 Velímský, Filip | pdficon
183-191 Stredoveké osídlenie severozápadného Považia Vlkolinská, Ivona | pdficon
192-210 Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku Zapletalová, Dana | pdficon
211-216 Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě Mazuch, Marian | pdficon
217 Seznam autorů | pdficon
218-219 Použité zkratky | pdficon

Search


Advanced Search

Browse