Advanced search

Searching in title Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 25

Chapter
Hanuliak, Milan. Svedectvo nekropol o ekonomicko-sociálnej štruktúre zázemia veľkomoravských centier z územia Slovenska. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 62–72.

Chapter
Frolíková, Drahomíra. Hrnce, hrnky, hrnečky. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 94–98.

Chapter
Kalábek, Marek. Hradištní lokality objevené na trase dálničního obchvatu Olomouce (1999–2005). In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 150–157.

Chapter
Šalkovský, Peter. Opevnenie západného areálu hradiska v Spišských Tomášovciach. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 17–29.

Chapter
Milo, Peter. Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času?. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 38–53.

Chapter
Lutovský, Michal. Doba hradištní bez hradišť? : úvaha nad strukturou, chronologií a terminologií raně středověkých fortifikací v Čechách. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 5–9.

Chapter
Velímský, Filip. Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004–2006. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 158–182.

Chapter
Zapletalová, Dana. Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 192–210.

Chapter
Obsah. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 220–221.

Chapter
Použité zkratky. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 218–219.

Chapter
Front matter. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. .

Chapter
Profantová, Naďa. Raně středověké pohřebiště Klecany I – přínos výzkumu v roce 2005. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 82–93.

Chapter
Kavánová, Blanka. Zlaté gombíky z Mikulčic – spektrometrická analýza. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 127–135.

Chapter
Fusek, Gabriel. Odtlačky na dnách nádob v Nitre-Šindolke. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 99–108.

Chapter
Dresler, Petr, Macháček, Jiří. Břeclav-Pohansko: stav zpracování výzkumů předhradí. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 54–61.

Chapter
Košta, Jiří, Hošek, Jiří. Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.) : pohled archeologie a metalografie. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 109–126.

Chapter
Dresler, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 30–37.

Chapter
Mazuch, Marian. Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 211–216.

Chapter
Back matter. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. .

Chapter
Seznam autorů. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 217.

Chapter
Dresler, Petr. Úvod. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 3.

Chapter
Dreslerová, Gabriela. Osel v době hradištní. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 10–16.

Chapter
Staššíková-Štukovská, Danica, Ungerman, Šimon. Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 136–149.

Chapter
Vlkolinská, Ivona. Stredoveké osídlenie severozápadného Považia. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 183–191.

Chapter
Mořkovský, Tomáš. Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 73–81.