Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2010, vol. 2, iss. 2

Issue title: Informační vzdělávání a informační gramotnost
Issue title: Information education and information literacy
Year: 2010
Publication year: 2010
ISSN: 1804-2406
Note: Editorka čísla: Hana Landová

Table of contents:

Editorial
2-4 Editorial Landová, Hana | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
5-23 Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání: vývoj v letech 2006-2010 na veřejných vysokých školách v ČR Landová, Hana; Civínová, Zdeňka | pdficon
24-44 Informační gramotnost uživatelů vs. vyhledávací nástroje nové generace Sklenák, Vilém | pdficon
45-52 Informační vzdělávání na vysokých školách v České republice: přehled, vývoj a další kroky Dombrovská, Michaela | pdficon
53-75 Kde nechala škola díru: m-learning aneb Vzdělání pro záškoláky Lorenz, Michal | pdficon
76-86 Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš | pdficon
87-105 Předmět informační vědy a informační vzdělávání Stodola, Jiří | pdficon
106-130 Role bezpečnosti v rámci informační gramotnosti Kovářová, Pavla | pdficon
Překlad zahraničního článku – Translations
131-152 Nová koncepce informační gramotnosti pro digitální výukové prostředí ve vysokoškolském vzdělávání Markless, Sharon | pdficon
Recenze knihy – Book review
153-155 Media literacy: new agendas in communication Zadražilová, Iva | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
156-163 Informační vzdělávání pedagogů Potáček, Jiří | pdficon
164-169 Přehled informačně-vzdělávacích aktivit Knihovny univerzitního kampusu MU v roce 2010 Kratochvíl, Jiří | pdficon
170-186 Řízení virtuálních týmů: manažerská a organizační perspektiva Škyřík, Petr | pdficon
Medailonek významné osobnosti – Profile of a notable person
187-189 Patricia Senn Breivik Chudobová, Simona | pdficon

Search


Advanced Search

Browse