Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2013, vol. 5, iss. 1

Issue title: Jarní vydání
Issue title: Spring issue 2013
Year: 2013
Publication year: 2013
ISSN: 1804-2406
Note: Editorka čísla: Kateřina Hošková

Table of contents:

Editorial
2-3 Editorial Hošková, Kateřina | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
4-21 Pojem informace jako anomálie v informační vědě Stodola, Jiří | pdficon
22-42 Dotazníkové šetření zájmu studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení Děchtěrenková, Ilona; Dvořáková, Lucie; Kulíková, Markéta; Štruncová, Kateřina; Ťažká, Adéla; Zadražilová, Iva | pdficon
43-54 Bibliometrické mapování oboru knihovnictví a informační vědy v ČR Němečková, Lenka; Vavříková, Lucie | pdficon
55-65 SNAP/SPAN in Basic Formal Ontology: an Aristotelian suggestion Novotný, Daniel D. | pdficon
66-74 Použiteľnosť a pozornosť používateľa v prostredí webových sídiel Špačková, Júlia | pdficon
75-84 Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí Černý, Michal | pdficon
85-101 Návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti studenta MU Lukšů, Alžběta; Kereková, Adéla; Antlová, Martina; Budín, Emil | pdficon
Překlad zahraničního článku – Translations
102-115 Digital footprints Fish, Tony | pdficon
Recenze knihy – Book review
116-118 Erwin Schrödinger: Co je život? Černý, Michal | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
119-124 Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? : vztah univerzálních a speciálních věd v kontextu P. T. de Chardina Černý, Michal | pdficon
125-132 Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? Stodola, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse