Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Informační bezpečnost žáků základních škol : lekce v knihovnách

Author: Kovářová, Pavla
Edition: Vydání první
Place of publication: Brno
Publisher: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Publication year: 2019
Extent: 261 stran
Series: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 489
ISBN: 978-80-210-9270-9; 978-80-210-9271-6 (online : pdf)
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-9271-2019
Link to MU library catalogue: 006443140
Show more...
Rights access: embargoed access

Table of contents:

9-10 Předmluva Kovářová, Pavla | pdficon
11-12 Úvod Kovářová, Pavla | pdficon
13-50 1 Informační bezpečnost a digitální stopy Kovářová, Pavla | pdficon
51-92 2 Knihovny jako součást vzdělávacího systému ČR Kovářová, Pavla | pdficon
93-193 3 Koncepce vzdělávání v informační bezpečnosti pro žáky základních škol Kovářová, Pavla | pdficon
194-197 Závěr Kovářová, Pavla | pdficon
198-199 Summary Kovářová, Pavla | pdficon
200-218 Seznam použité literatury Kovářová, Pavla | pdficon
219-220 Seznam zkratek Kovářová, Pavla | pdficon
221 Seznam obrázků Kovářová, Pavla | pdficon
222 Seznam tabulek Kovářová, Pavla | pdficon
223 Seznam grafů Kovářová, Pavla | pdficon
224-239 Příloha 1 Použité výzkumné nástroje Kovářová, Pavla | pdficon
240-255 Příloha 2 Ukázky materiálů v navržené koncepci Kovářová, Pavla | pdficon
256-261 Příloha 3 Obsahové vazby témat v koncepci Kovářová, Pavla | pdficon

Search


Advanced Search

Browse