Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů : (od konce 16. století do druhé světové války)

Author: Lukáš, Miroslav
Edition: Vydání první
Place of publication: Brno
Publisher: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Publication year: 2019
Extent: 250 stran
Series: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 490
ISBN: 978-80-210-9311-9; 978-80-210-9312-6 (online : pdf)
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-9312-2019
Link to MU library catalogue: 006404583
Show more...
Rights access: embargoed access

Table of contents:

8 Poděkování Lukáš, Miroslav | pdficon
9-16 Úvod Lukáš, Miroslav | pdficon
17-37 Rané divadelní dějiny Mikulova na Moravě Lukáš, Miroslav | pdficon
38-52 Druhá polovina 17. a začátek 18. století Lukáš, Miroslav | pdficon
53-59 Kočovné divadelní společnosti v Mikulově (druhá polovina 18. století) Lukáš, Miroslav | pdficon
60-66 Sály pro pořádání divadelních představení Lukáš, Miroslav | pdficon
67-81 Divadelní scéna v zámecké jízdárně Lukáš, Miroslav | pdficon
82-92 Úvodní léta týdeníku Nikolsburger Wochenschrift a jeho reflexe divadla Lukáš, Miroslav | pdficon
93-98 Návštěvy z městského divadla ve Znojmě Lukáš, Miroslav | pdficon
99-106 Mikulov jako tradiční štace Lukáš, Miroslav | pdficon
107-110 Kulturní styky s Vídní před první světovou válkou Lukáš, Miroslav | pdficon
111-122 Divadelní činnost místních spolků Lukáš, Miroslav | pdficon
123-135 Meziválečné divadlo Lukáš, Miroslav | pdficon
136-140 Zahraniční divadla a společnosti Lukáš, Miroslav | pdficon
141-152 Jedermann-Festspiele v Mikulově Lukáš, Miroslav | pdficon
153-155 Poslední léta (1938–1945) Lukáš, Miroslav | pdficon
156-158 Závěr Lukáš, Miroslav | pdficon
159-161 Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War) : summary Lukáš, Miroslav | pdficon
162-165 Prameny Lukáš, Miroslav | pdficon
166-178 Bibliografie Lukáš, Miroslav | pdficon
Přílohy
[180]-219 Obrazová příloha Lukáš, Miroslav | pdficon
220-225 Soupis dochovaných synopsí piaristických her Lukáš, Miroslav | pdficon
226-232 Přepisy žádostí o zapůjčení zámecké zimní jízdárny Lukáš, Miroslav | pdficon
233-242 Kalendárium divadelních dějin Mikulova Lukáš, Miroslav | pdficon
243-250 Soupis pramenů k jednotlivým divadelním ředitelům a společnostem v Mikulově Lukáš, Miroslav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse