1-2

Title: Porta Balkanica
Year: 2019
Volume: 11
Issue: 1-2
Publication year
2020
ISSN
1804-2449 (print)
2570-5946 (online)
Note
  • Editoři monotematického čísla / Editors of the issue: Gabriela Fatková a Miroslav Kouba
Úvodník
Title Document
Pozvání ke stolu | [5]–6
Fatková, Gabriela; Kouba, Miroslav
PDF
Jídlo v interdisciplinární perspektivě
Title Document
Kulinární praxe českých Balkánců : gastronomie v rodině, při menšinových akcích, balkánské restaurace | [7]–27
Bočková, Helena
PDF
"Supa ili čorba"? : role polévky v kulinární kultuře Balkánu a střední Evropy | [28]–50
Kouba, Miroslav
PDF
Holubci, sarmi a šulky : balkánské závitky a jejich druhý život v českém pohraničí | [51]–61
Fatková, Gabriela
PDF
The burek as a meal and metaphor : food, migration and identity between "Orient" and "Occident" | [62]–75
Slavková, Markéta
PDF
Překlad
Title Document
Stefan Dečev: Obyčejný nebo vídeňský? O dlouhé cestě kozunaku po Dunaji | [76]–78
Dečev, Stefan
PDF
Luan Starova: Období koz | [79]–85
Starova, Luan
PDF
Recenze
Title Document
[Ocelák, Radek. Reemigranti: minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR] | [86]–88
Fatková, Gabriela
PDF
Rozhovor
Title Document
"The historian in the archive is like the anthropologist in the field" : an interview with Professor Maria Todorova (University of Illinois at Urbana-Champaign) | [89]–93
Budilová, Lenka J.; Jakoubek, Marek; Todorova, Maria
PDF
"Sféra stravy je charakteristická spíše postupnými přechody, jen zřídkakdy se setkáme s ostrými hranicemi" : rozhovor s doc. Stefanem Dečevem | [94]–96
Fatková, Gabriela; Dečev, Stefan
PDF
Reportáž
Title Document
Balkán a antropologická imaginace na Ústavu etnologie FF UK v Praze | [97]–100
Budilová, Lenka J.; Jakoubek, Marek
PDF
Václav Štěpánek slaví šedesátiny | [101]–102
Stehlík, Petr
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [103]–[104]
PDF