Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 2012, roč. 37. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 60

Článek
Samuel, Marián, Žažová, Henrieta. Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach : (výsledky archeologického a archívneho výskumu). Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 577–593.

Článek
Martinisková, Monika. Nálezy keramických dlaždíc z hradu Rokštejn. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 643–662.

Článek
Vránová, Vendula, Vrána, Jakub. Nálezy podkov z hradu Tepence. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 733–746.

Článek
Oriško, Štefan. K problému kaplnky Zvolenského zámku. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 595–605.

Článek
Štefanovičová, Tatiana. Južné podhradie Bratislavského hradu. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 343–356.

Článek
Divileková, Denisa, Harmadyová, Katarína. Stredoveké a novoveké hospodárske a obytné objekty z hradu Devín. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 379–390.

Článek
Frolíková, Drahomíra, Matiášek, Josef. Archeologie v budově kaple sv. Kříže na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 513–527.

Článek
Janiš, Dalibor, Vácha, Zdeněk, Vrla, Radim. Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám). Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 557–570.

Článek
Zkratky. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 330–333.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Die ersten Stadtformationen in der Welt der Slawen mit speziellem Augenmerk auf Großmähren. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 7–58.

Článek
Botoš, Alexander. Rimavská Sobota ve stredoveku a v novoveku. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 75–86.

Článek
Barteková, Anna, Pristachová, Patrícia, Nováková, Lucia, Novák, Martin, Hulínek, Drahoslav. Stredoveké osídlenie Šamorína. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 251–256.

Článek
Vařeka, Pavel, Rožmberský, Petr, Holata, Lukáš, Schejbalová, Zdeňka. Vesnické zázemí středověké Nové Plzně. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 289–318.

Článek
Čapek, Ladislav. Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 143–164.

Článek
Barteková, Anna. Studne s výdrevou z Trnavy – Hviezdoslavovej ulice. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 133–141.

Článek
Durdík, Tomáš. Opevněná hradní městečka v Čechách. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 175–187.

Článek
Hanuliak, Milan, Kuzma, Ivan. Vrcholnostredoveká osada v Mužle-Čenkove. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 257–272.

Článek
Rusnák, Rastislav. K charakteru stredovekej drevenej zástavby na košických parcelách. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 87–100.

Článek
Repková, Stanislava. Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 105–112.

Článek
Žuffová, Jaroslava. Murovaný obytný dom z mestských počiatkov s atypickou šijou. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 59–74.

Článek
Repka, Dominik, Pažinová, Noémi. Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Podhorian-Sokolníkov. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 273–287.

Článek
Galusová, Lucie. Zaniklý středověký sídelní areál na Tachovsku. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 319–329.

Článek
Orna, Jiří, Dudková, Veronika. Archeologické doklady obléhání Plzně husity. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 165–174.

Článek
Vlkolinská, Ivona. K problematike značiek na dnách nádob z Nitry-Lupky. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 235–250.

Článek
Procházka, Rudolf, Zůbek, Antonín. Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.–15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 189–208.