Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Annales psychologici. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 26

Číslo
Annales psychologici, 2014, vol. 1 (15), issue 1.

Číslo
Annales psychologici, 2014, vol. 1 (15), issue 2.

Číslo
Annales psychologici, 2015, vol. 2 (16), issue 2.

Číslo
Annales psychologici, 2015, vol. 2 (16), issue 1.

Článek
Hádková, Dita. Od homo sapiens k homo humanus - Seznámení s Leem Eitingerem. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 7–15.

Článek
Dosedlová, Jaroslava, Koutníková, Klára. Azylové bydlení z hlediska příjemců a poskytovatelů sociálních služeb. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 16–27.

Článek
Moravec, Pavel, Dosedlová, Jaroslava. Mužská společenství v ČR a jejich vliv na osobní pohodu. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 35–44.

Článek
Humpolíček, Pavel. Annales psychologici - editorial. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 5.

Článek
Slezáčková, Alena, Říhová, Pavlína E.. Životní smysluplnost a interpersonální hodnoty jako protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotních sester. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 45–60.

Článek
Kušnieriková, Kateřina, Svoboda, Mojmír. Etické problémy při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 28–34.

Článek
Kvasničková, Markéta. Flow ve výtvarném umění a výtvarné výchově. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 12–18.

Článek
Linkov, Václav, Kečkešová, Ľubica. Personality perception accuracy based on paintings created in the art therapy. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 19–23.

Článek
Synková, Jana, Valková, Barbora, Ustohal, Libor. Psychosociální léčba psychóz za hospitalizace. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 40–43.

Článek
Heretik, Anton, Hajdúk, Michal. Psychometric properties of the Slovak version of the Temperament and Character Inventory (TCI-R) – a preliminary analysis. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 5–11.

Článek
Vobořil, Dalibor, Jelínek, Martin, Květoň, Petr, Klimusová, Helena. Historická přístrojová technika na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 44–56.

Článek
Slezáčková, Alena, Bobková, Alena. Silné stránky charakteru a akademická motivace ve vztahu k optimálnímu prospívání českých vysokoškolských studentů. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 2, s. 24–39.

Článek
Bajnarová, Lucie, Hajdúk, Michal. Srovnání reliability slovenské a české verze dotazníku TCI-A. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 25–32.

Článek
Vašina, Lubomír, Brustmannová, Sylvie. Analysis of biological and psychological markers in people exhibiting health-enhancing behaviour and people exhibiting health-threatening behaviour. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 33–55.

Článek
Czop, Oleg, Heretik, Anton. Pracovní paměť a exekutivní funkce : koncepce, vztahy a kontroverze. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 67–80.

Článek
Slezáčková, Alena, Brašnová, Markéta, Chlpeková, Barbora, Vildová, Lenka, Pokluda, Jan. Zvídavost, zdroje štěstí a přání u žáků základních škol: výsledky obsahové analýzy výpovědí. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 5–24.

Článek
Komendová, Irena. Practical application of hypnosis in treatment of phantom limb pain. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 56–66.

Článek
Hajdúk, Michal, Boleková, Veronika, Heretik, Anton. Psychometric properties of Brief Fear of Negative Evaluation – comparison of BFNE and BFNE-S. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 1, s. 12–19.

Článek
Humpolíček, Pavel, Kozlíková, Barbora, Chmelík, Jiří. NEWRON – therapeutic software for free usage. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 1, s. 20–27.

Článek
Slezáčková, Alena, Benešová, Klára, Farkasová, Kitti, Kupcová, Monika, Pokluda, Jan, Senciová, Zuzana. Psychosociální souvislosti životní spokojenosti u žáků českých základních škol. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 1, s. 39–54.

Článek
Kudela, Milan, Hansmanová, Lenka. Karcinom endometria a psychosomatický profil nemocných. Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 1, s. 5–11.