Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1985, roč. 34, č. A33

Obrázek
Rok
1985
Rok vydání
1985
ISSN
0068-2705
Stati
Page Title
[7]-9 Šedesátiny Jiřího Jiráčka Žaža, Stanislav | pdficon
[10]-14 Soupis prací Jiřího Jiráčka (do r. 1984) | pdficon
[15]-20 Přízvuk podstatných jmen s příponou -ин- a -от-/-ет- Žaža, Stanislav | pdficon
[21]-29 Ruské responze českých slabikotvorných konsonantů r̥, l̥ Brandner, Aleš | pdficon
[31]-38 Ударное русское e и историческое объяснение его современной реализации e/o : (переход 'e > 'o в русском языке) Blatná, Renata | pdficon
[39]-44 Příspěvek k popisu významové stránky morfemu Hrnčíř, Bohumil | pdficon
[45]-50 Проблематика украинского пассива : (на фоне русского языка) Zatovkaňuk, Mikuláš | pdficon
[51]-56 Emocionalita slovanské věty Mrázek, Roman | pdficon
[57]-60 Ruská předložka "внe" v užití odlišném od češtiny Brym, Jiří; Gartová, Marie | pdficon
[61]-75 Typologie cizojazyčného lexika z hlediska jeho minimalizace Bronec, Jiří | pdficon
[77]-82 K problematice teorie vyučování ruskému jazyku Krajc, Josef | pdficon
[83]-100 Souvětí se závislou větou místní v staroslověnštině Večerka, Radoslav | pdficon
[101]-109 The role of linguistic theories in language acquisition Pačesová, Jaroslava | pdficon
[111]-123 Grafika, evoluce, norma Romportl, Simeon | pdficon
[125]-132 Imperatív a expresívne názvy Bartáková, Jarmila | pdficon
[133]-140 Na okraj časového systému finského slovesa Ondráček, Jaroslav | pdficon
[141]-145 Ключевые слова в художественном тексте Fonjakova, Olga I. | pdficon
Recenze - referáty
Page Title
[147]-148 [Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině] Šlosar, Dušan | pdficon
149-151 O nejvýznamnějším směru současné evoluční teorie Romportl, Simeon | pdficon
151-155 [Panfilov, Vladimir Zinov'jevič. Gnoseologičeskije aspekty filosofskich problem jazykoznanija] Hrabě, Vladimír | pdficon
155-157 [Vološinov, V. N. Marxism and the philosophy of language] Žaža, Stanislav | pdficon
157-158 [Барыкина, А.Н.; Добровольская, В.В.; Мерзон, С.Н. Изучение глагольных приставок] Mačai, Tibor | pdficon
158-160 [Адамец, Пржемысл [i.e. Пршемысл]. Образование предложений из пропозиций в современном русском языке] Stanovská, Milena | pdficon
160-161 [Blažev, Blažo. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке] Šturala, Jan | pdficon
161-162 [Новое в русской лексике: словарные материалы - 79. Под редакцией Н.З. Котеловой] Vacek, Jiří | pdficon
162-163 [Köhler, Gerhard. Neuhochdeutsch-indogermanisches Wörterbuch] Havlová, Eva | pdficon
163-164 [Bednarczuk, Leszek et al. Języki indoeuropejskie. Tom I] Erhart, Adolf | pdficon
164-166 [Neumann, Werner et al. Theoretische Probleme der Sprachwissenschaft] Žaža, Stanislav | pdficon
166-168 [Růžička, Rudolf. Historie und Historizität der Junggrammatiker] Žaža, Stanislav | pdficon
168-171 [Зиндер, Л.Р.; Маслов, Ю.С. Щерба, Л.Б. Лингвист-теоретик и педагог] Fonjakova, Olga I.; Lízalová, Ljubov | pdficon