A33

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1985
Ročník: 34
Číslo: A33
Rok vydání
1985
ISSN
0068-2705
Stati
Title Document
Šedesátiny Jiřího Jiráčka | [7]–9
Žaža, Stanislav
PDF
Soupis prací Jiřího Jiráčka (do r. 1984) | [10]–14
PDF
Přízvuk podstatných jmen s příponou -ин- a -от-/-ет- | [15]–20
Žaža, Stanislav
PDF
Ruské responze českých slabikotvorných konsonantů r̥, l̥ | [21]–29
Brandner, Aleš
PDF
Ударное русское e и историческое объяснение его современной реализации e/o : (переход 'e > 'o в русском языке) | [31]–38
Blatná, Renata
PDF
Příspěvek k popisu významové stránky morfemu | [39]–44
Hrnčíř, Bohumil
PDF
Проблематика украинского пассива : (на фоне русского языка) | [45]–50
Zatovkaňuk, Mikuláš
PDF
Emocionalita slovanské věty | [51]–56
Mrázek, Roman
PDF
Ruská předložka "внe" v užití odlišném od češtiny | [57]–60
Brym, Jiří; Gartová, Marie
PDF
Typologie cizojazyčného lexika z hlediska jeho minimalizace | [61]–75
Bronec, Jiří
PDF
K problematice teorie vyučování ruskému jazyku | [77]–82
Krajc, Josef
PDF
Souvětí se závislou větou místní v staroslověnštině | [83]–100
Večerka, Radoslav
PDF
The role of linguistic theories in language acquisition | [101]–109
Pačesová, Jaroslava
PDF
Grafika, evoluce, norma | [111]–123
Romportl, Simeon
PDF
Imperatív a expresívne názvy | [125]–132
Bartáková, Jarmila
PDF
Na okraj časového systému finského slovesa | [133]–140
Ondráček, Jaroslav
PDF
Ключевые слова в художественном тексте | [141]–145
Fonjakova, Olga I.
PDF
Recenze - referáty
Title Document
[Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině] | [147]–148
Šlosar, Dušan
PDF
O nejvýznamnějším směru současné evoluční teorie | 149–151
Romportl, Simeon
PDF
[Panfilov, Vladimir Zinov'jevič. Gnoseologičeskije aspekty filosofskich problem jazykoznanija] | 151–155
Hrabě, Vladimír
PDF
[Vološinov, V. N. Marxism and the philosophy of language] | 155–157
Žaža, Stanislav
PDF
[Барыкина, А.Н.; Добровольская, В.В.; Мерзон, С.Н. Изучение глагольных приставок] | 157–158
Mačai, Tibor
PDF
[Адамец, Пржемысл [i.e. Пршемысл]. Образование предложений из пропозиций в современном русском языке] | 158–160
Stanovská, Milena
PDF
[Blažev, Blažo. Употребление конструкций направления и места в современном русском языке] | 160–161
Šturala, Jan
PDF
[Новое в русской лексике: словарные материалы - 79. Под редакцией Н.З. Котеловой] | 161–162
Vacek, Jiří
PDF
[Köhler, Gerhard. Neuhochdeutsch-indogermanisches Wörterbuch] | 162–163
Havlová, Eva
PDF
[Bednarczuk, Leszek et al. Języki indoeuropejskie. Tom I] | 163–164
Erhart, Adolf
PDF
[Neumann, Werner et al. Theoretische Probleme der Sprachwissenschaft] | 164–166
Žaža, Stanislav
PDF
[Růžička, Rudolf. Historie und Historizität der Junggrammatiker] | 166–168
Žaža, Stanislav
PDF
[Зиндер, Л.Р.; Маслов, Ю.С. Щерба, Л.Б. Лингвист-теоретик и педагог] | 168–171
Fonjakova, Olga I.; Lízalová, Ljubov
PDF