Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1991, roč. 40, č. A39

Obrázek
Rok
1991
Rok vydání
1991
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0362-6
Stati
Page Title
[9]-17 Porozumění komunikačním intencím Grepl, Miroslav | pdficon
[19]-22 K některým ilokučním funkcím slovesa vědět Kolářová, Ivana | pdficon
[23]-29 Několik poznámek o restriktivních větách Karlík, Petr | pdficon
[31]-40 К вопросу о раcхождениях в области грамматической категории рода у существительных в русском и чешском языках Jiráček, Jiří | pdficon
41-48 K diferenciaci výrazových prostředků jistotní modality Šturala, Jan | pdficon
[49]-56 K diferencím ve složení ruské a české slovní zásoby Žaža, Stanislav | pdficon
[57]-62 Pojmenování s kořennými prepozitivními elementy cizího původu v současné ruštině a češtině Gazda, Jiří | pdficon
63-81 Linguistic interference in communication : to professor Demetrius John Georgacas Vašek, Antonín | pdficon
[83]-91 Motivace ve výuce cizích jazyků Bronec, Jiří | pdficon
[93]-97 Arabské ekvivalenty českých slovotvorných prostředků vyjadřování voluntativní modality Brešová, Jitka | pdficon
Bibliografie
Page Title
[99]-103 Dušan Šlosar (*1930) : Bibliografie prací za léta 1953-1990 | pdficon
Recenze, referáty, zprávy
Page Title
[105]-107 [Колесов, Владимир Викторович. Введение в историческую фонологию] Brandner, Aleš | pdficon
107-109 [Кожин, Александр Никитович. Литературный язык Московской Руси] Brandner, Aleš | pdficon
109-111 [Rutkowska, Maria. Nie znane polszczyźnie rosyjskie prefigovanie derywaty odczasownikowe z elementem -sja (tyu doležat'sja, priest'sja)] Brandner, Aleš | pdficon
111-113 [Ilola, Eeva; Mustajoki, Arto; Report on Russian morphology as it appears in Zaliznyak's Grammatical Dictionary] Jiráček, Jiří | pdficon
113-120 [D'jačkov, M.V. Kreol'skije jazyki] Bronec, Jiří | pdficon
120-123 [Revising the international phonetic alphabet. Ed. Peter Ladefoged] Pačesová, Jaroslava | pdficon