Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1956, roč. 5, č. A4

Obrázek
Rok
1956
Rok vydání
1956
Články
Page Title
[5]-18 Zum ie. Wechsel Media : Media aspirata Erhart, Adolf | pdficon
[19]-23 Несколько замечаний к развитии [i.e. развитию] фонетической системы праславянского языка Lamprecht, Arnošt | pdficon
[24]-36 Vývoj stupňovacího souvětí v češtině Bauer, Jaroslav | pdficon
[37]-44 Přechylování v staročeštině Gregor, Alois | pdficon
[45]-50 Spojka an ve spisovné češtině první poloviny XIX. století Grepl, Miroslav | pdficon
[51]-58 K otázce stáří hanáckých nářečí Matějek, František | pdficon
[59]-65 K moravsko-slovenské toponymii Beneš, Pavel | pdficon
[66]-76 K zobecňování odborných slov ve francouzštině Ducháček, Otto | pdficon
[77]-80 La périphrase dar + nom en espagnol Dubský, Josef | pdficon
[81]-92 Phonemic remarks on the short mixed vowel of modern English Vachek, Josef | pdficon
[93]-107 Poznámky k problematice anglického slovního pořádku s hlediska aktuálního členění větného Firbas, Jan | pdficon
[108]-122 Nynější stav v luštění krétského lineárního písma B Bartoněk, Antonín | pdficon
Recense a referáty
Page Title
[123] [Kaczmarek, Leon. Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy (dyslalii) u dzieci] Ohnesorg, Karel | pdficon
[123]-124 [Steintz, Wolfgang. Russische Lautlehre] Pačesová, Jaroslava | pdficon
124-127 [Stojkov, Stojko. Uvod v bălgarskata fonetika] Pačesová, Jaroslava | pdficon
127-128 [Gregor, Alois. Slovník k zpěvům moravských Kopaničářů] Grepl, Miroslav | pdficon
128-129 [Kloster Jensen, Martin. Précis de prononciation française] Ohnesorg, Karel | pdficon
129-132 [Tronskij, I.M. Očerki iz istoriji latinskogo jazyka] Hošek, Radislav | pdficon
132-134 [Hahn, E. Adeleide. Subjective and optative: their origin as futures] Bartoněk, Antonín | pdficon
134-136 [Hoffmann, Otto. Geschiche der griechischen Sprache I: bis zum Anfang der klassischen Zeit] Bartoněk, Antonín | pdficon
136-140 [Cohen, Marcel; Meillet, Antoine. Les langues du monde] Erhart, Adolf | pdficon
Zprávy
Page Title
[141]-142 Luther a vznik spisovného jazyka německého Masařík, Zdeněk | pdficon
142-143 Litevské slovníky Erhart, Adolf | pdficon
143-146 Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově Pelikán, Jarmil; Večerka, Radoslav; Zlatuška, Zdeněk | pdficon
146 Nový příspěvek k vývoji gramatického myšlení Bartoněk, Antonín | pdficon