Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1991, roč. 40, č. G34

Obrázek
Rok
1991
Rok vydání
1991
ISBN
80-210-0551-3
Obor
Stati
Page Title
[7]-18 Kreuzwege und Paradoxa der tschechischen Umweltbewegung Librová, Hana | pdficon
[19]-37 Externalization of environmental responsibility Musil, Libor | pdficon
[39]-49 Experience with research on unemployment Řezníček, Ivo | pdficon
[51]-61 Is the Moravian movement the last straw which the Moravians grasp? Musil, Libor; Rabušic, Ladislav; Mareš, Petr | pdficon
[63]-69 Incestuous child abuse in social research Nerudová, Liliana | pdficon
[71]-85 Chápající sociologie a teorie symbolické interakce Helle, Horst Jürgen | pdficon
Zprávy a sdělení
Page Title
[87]-91 Výzkum názorů na náměstí Foret, Miroslav | pdficon
91-94 Sociologie práce a průmyslu z funkcionalistického pohledu Mareš, Petr | pdficon
Recenze
Page Title
[95]-97 [Bútora, Martin. Překročit svůj stín: kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny v péči o zdraví] Musil, Libor | pdficon
97-98 [Dobson, Andrew P. Green political thought: an introduction] Keller, Jan | pdficon
98-100 [Hübner, Kurt. Die Wahrheit des Mythos] Horák, Petr | pdficon