Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1969, roč. 18, č. G13

Obrázek
Rok
1969
Rok vydání
1970
Obor
Články – Aufsätze – Статьи
Page Title
7-18 Über die Stellung der sozio-professionellen Gruppen der geistig Arbeitenden in der ČSSR Macků, Jan | pdficon
19-25 Lékaři jako profesionální skupina inteligence Achrer, Karel | pdficon
27-33 On the problem of the leisure time of youth in Czechoslovakia Cahová, Dagmar | pdficon
35-40 Wahrheit, Freiheit und Meinung der Öffentlichkeit : ein Versuch im Bereich der philosophischen Imagination aktueller Begriffe Smrčka, Walter | pdficon
41-49 O caмocтoятeльнoм yпpaвлeнии пpeдпpиятий Nováček, Miroslav | pdficon
51-62 Zu einigen theoretischen Fragen der Verteilung des Gesellschaftsproduktes Havránek, Rostislav | pdficon
63-73 Peвoлюциoннaя кoнцeпция миpнoгo пepexoдa к coциaлизмy: мoдeль Итaльянcкoй кoммyниcтичecкoй пapтии Tesařová, Vlastimila | pdficon
75-85 Bemerkungen zur marxistischen Theorie über die Familie im Sozialismus Šolcová, Miroslava | pdficon
87-95 Vliv způsobu rozdělování národního důchodu na rozsah spotřeby Šrůtka, Jan | pdficon
Recenze – Rezensionen – Рецензии
Page Title
97-100 Ekonomický růst Nováček, Miroslav; Netík, Vojtěch | pdficon
100-102 Marxismus a současná sociologie Zlomek, Stanislav | pdficon
102-105 Nově o ženské otázce Havlasová, Helena | pdficon
105-107 Palmiro Togliatti o demokracii a socialismu Tesařová, Vlastimila | pdficon
107-109 Z oblasti tzv. "lékařské sociologie" Štěpánková, Olga | pdficon
109-112 Ke dvěma výročím Arnošta Bláhy Macků, Jan | pdficon
Page Title
113-122 Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен Hošková, Magda | pdficon