Musicologica Brunensia 2015, roč. 50, č. 1

Obrázek
Rok
2015
Rok vydání
2015
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Ústav FF MU
Page Title
[3]-8 Příspěvek k dějinám brněnské hudební vědy Vysloužil, Jiří | pdficon
Page Title
[9]-15 Hudební věda v Brně po roce 1989 Macek, Petr | pdficon
Page Title
[17]-29 "Che farò senza Euridice": Geschichte und Geschichten um eine berühmt gewordenen Arie Chr. W. Glucks Jung, Hermann | pdficon
Page Title
[31]-43 Hábovo společenské angažmá : příspěvek ke skladatelově podílu na organizaci pražského festivalu Společnosti pro soudobou hudbu (1935) Reittererová, Vlasta | pdficon
Page Title
[45]-56 Česká beethoveniana Rudolfa Pečmana Sýkora, Pavel | pdficon
Page Title
[57]-71 "Hudebně vědecký kolektiv má za sebou již také pěkné výsledky" – hudební věda mimo univerzitu v první polovině padesátých let v Brně Pantůček, Viktor | pdficon
Page Title
[73]-85 Mýtus české hudební emigrace z pohledu Dlabačova slovníku Franková, Jana | pdficon
Page Title
[87]-100 "Jaroměřické" monografie Vladimíra Helferta jako vzor pro výzkum opery ve střední Evropě v první polovině 18. století Slouka, Petr | pdficon
Page Title
[101]-109 Vlivy Helfertových žáků na poválečnou ostravskou hudební vědu Steinmetz, Karel | pdficon
Page Title
[111]-122 František Waic – olomoucký spolupracovník Vladimíra Helferta Vičarová, Eva | pdficon
Page Title
[123]-140 Ve stopách Roberta Smetany aneb Třetí škola české hudební vědy Vičar, Jan | pdficon
Page Title
[141]-152 Spolupráce Roberta Smetany a Bedřicha Václavka v kontextu místa a doby : úryvky z jedné životní kapitoly Kráčmarová, Pavlína | pdficon
Page Title
[153]-164 Smetanovský dluh české muzikologie – písemné prameny jako předmět zájmu smetanovského bádání Mojžíšová, Olga | pdficon
Page Title
[165]-176 Zdeněk Nejedlý a Vítězslav Novák : ke vztahu hudebního kritika a skladatele Pivoda, Ondřej | pdficon
Page Title
[177]-194 Otakar Šourek – nedoceněná postava českého hudebního života Nová, Kateřina | pdficon
Page Title
[195]-203 Opětovný nález jedné nejstarších učebnic harmonie v češtině Hruška, Viktor | pdficon
Page Title
[205]-212 Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla Kozel, David | pdficon
Page Title
[213]-223 Algoritmická, počítačem podporovaná kompozice a postmoderní pluralismus Haas, Petr | pdficon