Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1975, roč. 24, č. I10

Obrázek
Rok
1975
Rok vydání
1977
Poznámka
  • Pedagogické číslo
Obor
Články – Статьи – Artikel
Page Title
[7]-18 Složky výchovy jako pedagogický problém Jůva, Vladimír | pdficon
[19]-44 Vývoj pojetí rozumové výchovy Monatová, Lili | pdficon
[45]-68 K teorii diferencí a jejich důsledků ve výchově Mojžíšek, Lubomír | pdficon
[69]-73 K otázce principů v komunistické mravní výchově Přadka, Milan | pdficon
[75]-93 Vývoj a současná struktura školství v SSSR Liškař, Čestmír | pdficon
[95]-106 K ontogenezi řeči Pačesová, Jaroslava | pdficon
[107]-121 Česká předškolní pedagogika 19. a počátku 20. století Stuchlíková, Ludmila | pdficon
[123]-131 K literární výchově dospělých Veselá, Zdenka | pdficon
Zprávy a recenze – Сообщения и рецензии – Nachrichten und Rezensionen
Page Title
[133]-134 [Druhé symposium o předškolní výchově] Monatová, Lili | pdficon
134-135 [Pavlovič, Gustáv. Akcelerácia vývinu a socialistická škola] Jůva, Vladimír | pdficon
135-137 Aktuální příspěvek k vysokoškolské pedagogice Uhrová, Eva; Uher, František | pdficon