Janiš, Dalibor

Varianty jmen:

Janiš, Dalibor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří. Hrady a jejich úloha ve struktuře osídlení horního Pobečví. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 179–195.

Článek
Janiš, Dalibor; Šenkýřová, Jana. Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 193–202.

Článek
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov). Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 799–817.

Článek
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 355–368.

Článek
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám). Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 557–570.

Článek
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří. Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 357–374.

Článek
Janiš, Dalibor; Schenk, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 435–454.

Článek
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 109–123.