Janiš, Dalibor

Name variants:

Janiš, Dalibor (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří. Hrady a jejich úloha ve struktuře osídlení horního Pobečví. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 179–195.

Article
Janiš, Dalibor; Šenkýřová, Jana. Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 193–202.

Article
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. K nejstarším stavebním dějinám a typologii románského kostela Všech svatých ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov). Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 799–817.

Article
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 355–368.

Article
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám). Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 557–570.

Article
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří. Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 357–374.

Article
Janiš, Dalibor; Schenk, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 435–454.

Article
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 109–123.