Musil, Jan

Varianty jmen:

Musil, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Článek
Musil, Jan; Netolický, Petr. Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim). Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 457–473.

Článek
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan. Jímka 938 z Chrudimi - Hradební ulice : pokus o určení statutu jejího majitele. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 455–489.

Článek
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 445–481.

Článek
Musil, Jan; Netolický, Petr. Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem : dvory na středověkém Chrudimsku. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 211–228.

Článek
Musil, Jan; Netolický, Petr; Preusz, Michal. Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 281–309.

Článek
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 2, s. 539–575.

Článek
Musil, Jan; Netolický, Petr. Povrchový průzkum sídlištního a hospodářského komplexu tvrze Suchotlesky (k. ú. Ronov nad Doubravou). Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 423–435.

Článek
Musil, Jan; Netolický, Petr. Pozůstatky rýžování zlata v tzv. Bojanovském újezdu (okres Chrudim). Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 657–675.

Článek
Frolík, Jan; Musil, Jan. Příspěvek k poznání hygienické situace v Chrudimi ve středověku a raném novověku. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 2, s. 357–383.

Článek
Musil, Jan; Netolický, Petr. Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 579–593.

Článek
Frolík, Jan; Musil, Jan. Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 243–262.

Článek
Frolík, Jan; Musil, Jan; Stránská, Petra. Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 205–223.

Článek
Frolík, Jan; Musil, Jan; Sedláčková, Michaela; Vepřeková, Jana. Skromný dům nebo bohatě vybavená domácnost? : vývoj nemovitosti č. p. 39/I v Chrudimi – Filištínské ulici. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 453–501.

Článek
Baierl, Petr; Musil, Jan; Netolický, Petr. Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec). Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 149–161.

Článek
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, roč. 22, č. 1, s. 27–69.

Článek
Musil, Jan. Zdobená sekera ze Starých Jesenčan (okr. Pardubice). Studia archaeologica Brunensia. 2022, roč. 27, č. 2, s. 31–50.

Článek
Malina, Ondřej; Musil, Jan; Netolický, Petr. Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 855–885.