Advanced search

Searching in title Museologica Brunensia 2020, vol. 9. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Article
Stöhrová, Pavla, Rosenfeld Cohen, Marie. Identifikace a interpretace materiálové, technologické a funkční podstaty muzejního sbírkového předmětu jako výchozí bod pro další muzejní činnost. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 2, pp. 39–46.

Article
Muravska, Svitlana, Stasiuk, Ivan. University heritage as an instrument for the development of the university brand. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 2, pp. 2–9.

Article
Eremeeva, Anna. Inkluze nevidomých a zrakově postižených návštěvníků do muzea. Zkušenosti muzeí Petrohradu. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 2, pp. 47–56.

Article
Kudelová, Monika. Konstruktivistické přístupy v německé muzejní edukaci na příkladu dvou tzv. Nových průmyslových muzeí. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 2, pp. 24–38.

Article
Kačírek, Ľuboš, Tišliar, Pavol. Slovenské múzejníctvo v medzivojnovom období, možnosti a východiská rozvoja. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 4–14.

Article
Podušelová, Gabriela. Slovenské múzejníctvo v procesoch legislatívnych zmien po roku 1989. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 47–53.

Article
Šopák, Pavel. Muzea v Československu (1918–1938) – teorie a praxe. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 15–20.

Article
Merglová Pánková, Lenka. Jan Koula a první historická a národopisná expozice Národního muzea. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 28–35.

Article
Kirsch, Otakar, Tišliar, Pavol. Úvodní slovo. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 2–3.

Article
Šebek, František. Cesta českých muzejních institucí ke vzniku Svazu československých museí. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 1, pp. 21–27.

Article
Jagošová, Lucie. Emotions in museum education. Potential for the development of a relationship to cultural and historical heritage. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 2, pp. 10–16.

Article
Dolák, Jan. Etické otázky v muzejní dokumentaci a prezentaci. Museologica Brunensia. 2020, vol. 9, iss. 2, pp. 17–23.

Issue
Museologica Brunensia, 2020, vol. 9, issue 1.

Issue
Museologica Brunensia, 2020, vol. 9, issue 2.