Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2020, vol. 45. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 58

Article
Slavíček, Karel, Petřík, Jan, Španihel, Samuel. Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 405–428.

Article
Varhaník, Jiří. Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 505–514.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 516–520.

Article
Luz, Rastislav, Pašteka, Roman, Kušnirák, David, Šimonová, Barbora. Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 217–231.

Article
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena, Bureš Víchová, Jana. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 293–327.

Article
Trojánková, Olga, Kovačiková, Lenka, Frolík, Jan, Starec, Petr, Čiháková, Jarmila. Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 167–183.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Zvony, zvonice a zvonkohra na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 279–291.

Article
Drnovský, Pavel, Milo, Peter, Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 123–139.

Issue
Archaeologia historica, 2020, vol. 45, issue 2.

Issue
Archaeologia historica, 2020, vol. 45, issue 1.

Article
Nechvátal, Bořivoj. Tři případy akademika Jaroslava Böhma (1901–1962). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 962–967.

Article
Nechvátal, Bořivoj. 950 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 987–989.

Article
Dvořáček, Daniel. Archeologický výzkum na Staré Kouřimi v letech 1948 až 1957. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 733–743.

Article
Krajíc, Rudolf. Zaniklé středověké město Sezimovo Ústí. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 765–783.

Article
Varadzin, Ladislav. Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1924–1936. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 683–691.

Article
Frolíková, Drahomíra. Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 785–807.

Article
Grunwald, Susanne. Velká Morava v době studené války : archeologická výstava v letech 1967–1968 v rozděleném Berlíně. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 621–639.

Article
Hlubek, Lukáš. Nové nálezy kadlubů a přechodného pozitivu určeného k výrobě kachlů z Loštic (okres Šumperk). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 431–443.

Article
Nechvátal, Bořivoj, Sommer, Petr. Sté výročí narození PhDr. Květy Reichertové, CSc. (1921–2004). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 511–512.

Article
Frolík, Jan, Kozáková, Romana, Musil, Jan, Vaďurová, Kateřina. Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 445–481.