2

Title: Slavica litteraria
Year: 2011
Volume: 14
Issue: 2
Publication year
2011
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Title Document
Instrukce pro přispěvatele PDF
Články
Title Document
Paradygmat kulturowy w badaniach porównawczych : poza cultural studies | [3]–23
Kola, Adam F.
PDF
Okrajovost ruského antiutopického románu : monopol Jevgenije Zamjatina? | [25]–37
Milon, Josef
PDF
Tabu v povídkách Lojze Kovačiče | [39]–44
Kozár, Aleš
PDF
О поэтической молитве в поэзии Константина Константиновича Романова (1858–1915) | [45]–58
Schmidt, Waldemar
PDF
Stred Márie Bátorové a realistická a románová tradice | [59]–73
Pospíšil, Ivo
PDF
Příspěvky z kolokvia Bělehrad – Brno 2011
Title Document
Příklad funkcionalistického překládání | [77]–81
Korda-Petrović, Aleksandra
PDF
Babylonský příběh a Odysseovo dědictví v Ajvazově Zlatém věku | [83]–91
Kočevski, Ivana
PDF
Materiály
Title Document
Futuristická tvorba Romana Jakobsona | [93]–107
Tumanova, Evgenia
PDF
Nezbytí plurality tradic : (o příčinách návratu k osobnostem) | [109]–123
Pospíšil, Ivo
PDF
Medziliterárne a medzikultúrne kontexty tvorby Jakuba Jacobea | [125]–130
Tkáčiková, Eva
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Neprestanem ťa hľadať : jubileum Evy Fordinálovej | [131]–133
Žemberová, Viera
PDF
"Praha s prsty deště" : (Volodymyr Žytnyk *28.11.1938 †7.11.2010) | [135]–138
Juříčková, Taťána
PDF
Rozlúčenie s Edmundom Hlebom | [139]–141
Žemberová, Viera
PDF
Vzpomínka na Miroslava Kvapila | [143]
Pospíšil, Ivo
PDF
Za Štefanom Drugom | [145]–147
Žemberová, Viera
PDF
Recenze
Title Document
Uwagi na marginesie pracy Zofii Tarajło-Lipowskiej Historia literatury czeskiej | [149]–153
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Zamyšlení nad evropským kulturním dialogem Bojana Ničeva | 153–155
Pospíšil, Ivo
PDF
Dva pohledy na ruskou literaturu | 155–156
Pospíšil, Ivo
PDF
Komplexná práca o česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahoch | 156–159
Žilka, Tibor
PDF
Pokus o personalistické přečtení Dostojevského | 159–162
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska | 162–163
Žemberová, Viera
PDF
Odkrywanie korzeni literaturoznawstwa | 163–168
Kola, Adam F.
PDF
Slovníková biobibliografická příručka s literárněhistorickou a teoretickou ambici | 168–169
Pospíšil, Ivo
PDF
Dějiny německého překladu v Polsku jako zprostředkovatel slovansko-neslovanských vztahů ve střední Evropě | 169–173
Zelenka, Miloš
PDF
Podnětná slavistická práce o cestopisech Karla Čapka | 173–176
Pospíšil, Ivo
PDF
Příspěvek k problematice fikčních a možných světů | 176–177
Martinek, Libor
PDF
Nové literární žánry - nová genologie? | 178–179
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovensko-talianské vzťahy - od medziliterárnosti k prekladu | 179–181
Čulenová, Eva
PDF
Mýtus v literárnom diele a jeho filmovej adaptácii | 181–183
Žilka, Tibor
PDF
Čkrebićovy portréty srbských politiků federativní Jugoslávie | 183–186
Pelikán, Jan
PDF
Dvě návazné sofistikované příručky o redakční práci | 186–187
Pospíšil, Ivo
PDF
Informace a zprávy
Title Document
III. kongres českých slavistů Olomouc 2011 ve znamení hledání nových témat a přístupů | [189]–190
Pospíšil, Ivo
PDF
Nové směry ve srovnávacím výzkumu literatury : slovenská literatura, její specifika a kontext | 190–191
Pospíšil, Ivo
PDF
Porada slavistů v Brně a projekt nové organizace | 191–192
Pospíšil, Ivo
PDF
Česko-slovenská konference ve znamení postmoderny | 192–193
Pospíšil, Ivo
PDF