D27

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1980
Volume: 29
Issue: D27
Publication year
1980
Stati
Title Document
K studiu a evoluci literárních žánrů | [7]–13
Mikulášek, Miroslav
PDF
K problematice dialektiky divadelních žánrů | [15]–24
Bundálek, Karel
PDF
Žánr: produkce, recepce, proces poznání | [25]–32
Osolsobě, Ivo
PDF
K vývoji folklórních žánrů | [33]–39
Sirovátka, Oldřich
PDF
Žánrový vývoj ugrofinské poezie v nejstarším předfeudálním období ze srovnávacího hlediska genologickotypologického | [41]–49
Pražák, Richard
PDF
"Kronika" a "historie" jako literární žánry epochy renesance | [51]–60
Kopecký, Milan
PDF
Žánrové proměny Prešernovy poezie | [61]–70
Kudělka, Viktor
PDF
O spřízněnosti balady a tragédie : na příkladě lidové balady Sirotek a balady K.J. Erbena Vodník | [71]–77
Závodský, Artur
PDF
Ibsenův Peer Gynt a obdobné žánrové útvary v českém a německém pohádkovém dramatu 19. století | [79]–82
Munzar, Jiří
PDF
Ruská secesní poéma | [83]–93
Kšicová, Danuše
PDF
Dvě teoretické koncepce románu v sovětské porevoluční uměnovědě | [95]–104
Svatoň, Vladimír
PDF
Žánrové tendence v satirické tvorbě | [105]–113
Pešta, Pavel
PDF
K některým klíčovým otázkám určení národní příslušnosti tvůrců v období tzv. národního obrození | [115]–125
Dorovský, Ivan
PDF
Působení Josefa Šmahy v sofijském Národním divadle | [127]–139
Pelikán, Jarmil
PDF
Materiály
Title Document
Eine mittelniederdeutsche Katharinenlegende in Prosa und ihre Beziehung zur alttschechischen Version : dem Andenken an Prof. Dr. Antonín Škarka (1906-1972) | [141]–154
Zatočil, Leopold
PDF
Dopisy Jiřího Karáska ze Lvovic Otokaru Březinovi | [155]–167
Kuchař, Lumír
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Trzynadlowski, Jan. Rozważania nad semiologią powieści] | [169]–171
Suchomel, Milan
PDF
[Trzynadlowski, Jan. Małe formy literackie] | 171–172
Válek, Vlastimil
PDF
[Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků] | 172–173
Palas, Karel
PDF
[Klátik, Zlatko. Svetová literatúra pre mládež : (profily a prehľady)] | 173–174
Kopecký, Milan
PDF
Европейская поэзия XVII века | 174–175
Kopecký, Milan
PDF
Формирование национальных культур в странах центральной и юго-восточной Европы | 175–176
Dorovský, Ivan
PDF
Z polské literárněvědné slavistiky | 176–180
Pelikán, Jarmil
PDF
[Nanevski, Duško. Македонска поетска школа] | 180–181
Dorovský, Ivan
PDF
[Spasov, Aleksandar. Истражуваня и коментари : (студии, огледи, критики за македонската литература во XIX и XX век)] | 181–182
Dorovský, Ivan
PDF
[Závodský, Artur. V blízkosti básníka : jedenáct studií o Petru Bezručovi] | 182–184
Novák, Otakar
PDF
[Pešek, Ladislav. Tvář bez masky : (skutečnost a sen)] | 184–187
Závodský, Artur
PDF
Zprávy
Title Document
Účast brněnské literární vědy a folkloristiky na VIII. mezinárodním sjezdu slavistů v Záhřebu (3.-9. 9. 1978) | [189]–190
Kšicová, Danuše
PDF
Pracovní zasedání k výročí Josefa Dobrovského | 190–191
Závodský, Artur
PDF
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV | 191–192
Válek, Vlastimil
PDF
Nedožité devadesátiny Franka Wollmana | 192
od
PDF
Zemřel nejstarší člen Devětsilu | 192–193
Závodský, Artur
PDF