1

Title: Slavica litteraria
Year: 2008
Volume: 11
Issue: 1
Publication year
2008
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Ohlasy lidových písní a subjektivní romantismus u Čechů a Slováků | [5]–9
Voisine-Jechová, Hana
PDF
Григорий Сковорода и Жозеф де Местр : (об одном забытом сюжете) | [11]–25
Marčenko, Oleg
PDF
Narácia a subjekt v poetike umeleckého diela | [27]–34
Žemberová, Viera
PDF
Saša Sokolov - rusko-kanadský Hrabal | [35]–43
Kšicová, Danuše
PDF
Česká próza prvního desetiletí 20. století z hlediska kompoziční poetiky (a její srovnání s polským kontextem) | [45]–52
Všetička, František
PDF
Między erotyką a świętością : (w poezji Kaspra Twardowskiego i Hieronima Morsztyna) | [53]–62
Mucha, Aleksandra
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
Tvorivé aktivity Franka Wollmana v súčasnej rezonancii | [63]–67
Petrus, Pavol
PDF
Střední Evropa a Slované : (několik úvah a postřehů na okraj stejnojmenné knihy Iva Pospíšila) | [69]–80
Dorovský, Ivan
PDF
Literárny romantizmus v slavistickom výskume : (marginália) | [81]–99
Žemberová, Viera
PDF
Interpretace, čtení a prospektiva : (k tématu "historických mutací") | [101]–105
Pavera, Libor
PDF
Česká literatura a její mezinárodní souvislosti : (k českému vydání knihy Hany Voisine-Jechové Dějiny české literatury) | [107]–114
Pospíšil, Ivo
PDF
Jubilea
Title Document
Od poezie k literární vědě : profesor Ludvík Štěpán jubilující | [115]–128
Pospíšil, Ivo
PDF
K významnému životnímu jubileu Zdeňky Bergrové | [129]–130
Kostelník, Jakub
PDF
Profesor Jiří F. Franěk jako rusista : (k 85. narozeninám významného českého literárního vědce, překladatele a editora) | [131]–133
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
Kronika rodu Jana Duhy | [135]–136
Pražák, Richard
PDF
Literární dějiny mezi filologii a politikou | 136–137
Zelenka, Miloš
PDF
Poľský projekt hodný uznania a rozvíjania | 137–139
Žemberová, Viera
PDF
Za hranice žánrů | 139–141
Pokorný, Milan
PDF
Bohatá úroda syntetických prací | 141–145
Kšicová, Danuše
PDF
Ruská slavistika a P.D. Draganov | 145–147
Dorovský, Ivan
PDF
Ukrajinská literárna história o sebe | 147–149
Žemberová, Viera
PDF
Bliżej literatury - bliżej siebie: Czechy, Polska i Słowacja we wspólnym kręgu literaturoznawczym | 149–150
Maciejewska, Monika
PDF
Běloruské a ruské povídky z Brna | 150–153
Pospíšil, Ivo
PDF
Láska - věčná inspirace umění | 154
Kšicová, Danuše
PDF
Češi o Lužických Srbech | 155–156
Kalina, Petr
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
I. kongres českých slavistů | [157]
Pospíšil, Ivo
PDF
Zajímavá mezioborová konference | 158
Štěpán, Ludvík
PDF
Srovnávací literární věda ve 20. století : (mezinárodní konference o Antonu Ocvirkovi) | 158–160
Zelenka, Miloš
PDF
XI. brněnská československá konference Slovensko mimo Slovensko | 160
Pospíšil, Ivo
PDF
Připomínka Miroslava Válka | 161
Štěpán, Ludvík
PDF
Konference o dějinách slavistiky v habsburské monarchii | 161–163
Zelenka, Miloš
PDF
Rusista o slovenské literatuře | 163
Pospíšil, Ivo
PDF
Skorunka o tvůrčím psaní | 163–164
Šaur, Josef
PDF
Rusové a Morava | 164–165
Pospíšil, Ivo
PDF
Fenomén moře v české a polské literatuře | 165
Štěpán, Ludvík
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [166]
PDF