2

Title: Slavica litteraria
Year: 2008
Volume: 11
Issue: 2
Publication year
2009
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–6
Pospíšil, Ivo
PDF
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
"Шум времени" : своеобразие мемуарного жанра О. Мандельштама | [7]–17
Gurvič-Liščiner, Sof'ja D.
PDF
Konzervativní rezistence jako součást literárního vývoje | [19]–28
Pospíšil, Ivo
PDF
Eques polonus – hledání vzoru | [29]–34
Vitoň, Jan
PDF
"Лабіринт світу та рай серця" Яна Амоса Коменського в інтерпретації Дмитра Чижевського | [35]–49
Blaškìv, Oksana
PDF
Герой и проблема героизации в русской литературе XIX века : наброски к теме | [51]–62
Savinkov, Sergej Vladimirovič
PDF
Malý člověk a jeho dotyk s ideologií u I. Šmeljova | [63]–71
Dohnal, Josef
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussion – Materiale und Diskussion – Материалы и дискуссии
Title Document
Svět médií na křižovatkách literatury, kultury i politiky | [73]–78
Štěpán, Ludvík
PDF
Velká obrazová encyklopedie Pavla Brázdy | [79]–85
Kšicová, Danuše
PDF
Úspěšný pokus o směrovou a personalistickou historii moderní ruské literatury : nad Ruskou moderní literaturou Milana Hraly | [87]–97
Pospíšil, Ivo
PDF
Postava na ceste hľadania rozmerov ľudského bytia : (uvažovanie nad metaforicko–metonymickou podobou cesty postavy v prozaickej tvorbe J. Barča-Ivana) | [99]–114
Bušíková, Mária
PDF
K recepci díla Macieje Kazimierze Sarbiewského v českých zemích a na Slovensku | [115]–121
Martinek, Libor
PDF
Slovenské průzory | [123]–130
Všetička, František
PDF
Literárna veda a globalizácia kultúry : literárna história ako funkčná metóda výskumu dejín regiónu, regionalistika ako súčasť dialógu literatur | [131]–143
Žemberová, Viera
PDF
Международный журнал "Стил" как методологический базис интердисциплинарного изучения языка и литературы | [145]–149
Pospíšil, Ivo
PDF
Jubilea
Title Document
Jubileum polonisty a komparatisty : (k osmdesátinám Jarmila Pelikána) | [151]–153
Štěpán, Ludvík
PDF
Jubileum literárneho vedca Pavla Petrusa | [155]–158
Žemberová, Viera
PDF
Lexikologie – literární text – areálová studia : (k padesátinám Jiřího Gazdy) | [159]–160
Pospíšil, Ivo
PDF
Jubileum slavisty Milana Gjurčinova | [161]–163
Dorovský, Ivan
PDF
Připomínka Jiřího Kristýnka : (k nedožitým pětadevadesátinám pedagoga a vědce) | [165]–166
Štěpán, Ludvík
PDF
Recenze – Reviews – Besprechungen – Рецензии
Title Document
První české zpracování vstupu ruského baletu do Paříže | [167]–168
Kšicová, Danuše
PDF
Básnický překlad v rusko-slovensko-českých souvislostech | 169–170
Pospíšil, Ivo
PDF
Brnenské impulzy pre literatúru o literatúre | 171–172
Žemberová, Viera
PDF
Mezi teologií a literární vědou | 172–174
Štěpán, Ludvík
PDF
Zborník o Franku Wollmanovi | 174–175
Němcová, Lucia
PDF
Vítaná (stredo)európskosť a kontextualita brnenského zborníka | 176–177
Šuša, Ivan
PDF
Básnictví Slovanů v souvislostech | 177–178
Pospíšil, Ivo
PDF
Inovativna raziskava literarnega proizvajalca | 179–180
Jensterle-Doležalová, Alenka
PDF
O proměnách jazyka a literatury | 180–181
Šaur, Josef
PDF
Krčméryho prínos do teórie slovenského verša | 182–183
Sztakovicsová, Erika
PDF
Rodinné archivy vydávají svá svědectví | 183–184
Kšicová, Danuše
PDF
Mezi úspěchem a neporozuměním | 185–186
Pražák, Richard
PDF
O slovensko-polských vztazích | 186–187
Štěpán, Ludvík
PDF
Informace a zprávy – Information – Nachrichten – Сообщения
Title Document
Cena Kosty Racina Ivanu Dorovskému | [189]
Pospíšil, Ivo
PDF
Ohlédnutí za 14. mezinárodním slavistickým kongresem v makedonském Ochridu – dojmy a postřehy | [189]–191
Zelenka, Miloš
PDF
Ruskou literaturou křížem krážem, aneb, Křížová cesta ruskou literaturou | 191–192
Pospíšil, Ivo
PDF
Dvanáctá česko-slovenská konference | 192–193
Štěpán, Ludvík
PDF
Kvalitní příručka o práci s textem | 193
Pospíšil, Ivo
PDF
Tvorivé aktivity Franka Wollmana v súčasnej rezonancii | 194–196
Petrus, Pavol
PDF
Osmé polsko-slovenské kontakty | 196
Štěpán, Ludvík
PDF
Slovenská Lásky hra osudná na českém a tatranském pozadí | 197–198
Pospíšil, Ivo
PDF
Ostravské setkání polonistů | 198
Štěpán, Ludvík
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [199]
PDF