Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект

Image
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
223 s.
ISBN
978-80-210-6350-1
978-80-210-6351-8 (online : pdf )
978-80-210-6352-5 (online : ePub)
978-80-210-6353-2 (online : Mobipocket)
Language
Ukrainian
Link to MU library catalogue: 986144
Subject PHNK
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Rights holder
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta
Rights access
open access
Download EPUB  ( bytes)
Download MOBI  ( bytes)
Page Chapter number Title
9-12 Предмет та завдання курсу. Аспекти синтаксису. Синтаксичні одиниці | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
13-19 Синтаксис словосполучення та простого речення. Типологія синтаксичних зв'язків | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
20-26 Словосполучення як синтаксична одиниця | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
27-33 Класифікація речень | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
34-43 Просте речення. Граматична будова простого речення. Підмет і присудок як головні члени речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
44-56 Традицiйне вчення про другоряднi члени речення. Структура поширеного простого речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
57-61 Нове вчення про другорядні члени речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
62-70 Односкладні речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
71-73 Семантико-синтаксична структура простого речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
74-78 Повні та неповні речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
79 Квазі-речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
80-97 Просте ускладнене речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
98-99 Актуальне членування речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
100-101 Складне речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
102-108 Складносурядне речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
109-121 Складнопідрядні речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
122-124 Складнопідрядні речення з кількома підрядними | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
125-135 Безсполучникове складне речення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
136-146 Складні синтаксичні конструкції. Період | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
147-157 Пряма та непряма мова (пряме та непряме мовлення). Засоби передачі чужого мовлення | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
158-164 Основи української пунктуації | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
165-169 Текст: рівні, одиниці, категорії, функції, особливості зв'язку | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
170-181 Схеми аналізу | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
182-199 Українсько-чеський словник лінгвістичних термінів | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
hidden-section Література
Page Chapter number Title
200-204 Література | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
Page Chapter number Title
205-223 Список таблиць | pdf icon Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna