Theatralia 2010, vol. 13, iss. 2

Image
Issue title
Průhledy do české teorie divadla
Year
2010
Publication year
2010
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Editorial
Page Title
3 Editorial Drozd, David | pdficon
Yorick
Page Title
4-23 Jiří Veltruský (1919-1994), paralelní cesta životem a sémiotikou Hoskovec, Jiří | pdficon
24-39 Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
40-55 Golem mezi hororem a komedií, divadlem a filmem, loutkou a sochou Ambros, Veronika | pdficon
56-77 Konstitutivní kontradikce dialogického jednání a jejich antropologické zobecnění Chrz, Vladimír | pdficon
78-93 "To je zas nějaká hra?", aneb, Seriál Taková normální rodinka jakožto hierarchická struktura pohybových modelů Drozd, David | pdficon
Spektrum
Page Title
94-106 Překlad Macbetha z konce 18. století (H. Kukla) Přidalová, Jana | pdficon
Sondy
Page Title
107-115 Mám stále větší touhu procházet úzkou bránou : rozhovor s Martinem Františákem Františák, Martin; Šotkovská, Jitka; Šotkovský, Jan | pdficon
116-127 Smíření, slitování, odpuštění Mikulová, Iva | pdficon
128-146 Návrat vesnického realismu (?) Latzková, Klára | pdficon
Depeše
Page Title
147-149 Chtít objevit divadelní svět a doplout... (Divadelní svět Brno 2010) Mikulová, Iva | pdficon
Orientace
Page Title
150-157 Na troskách struktury: stati o divadelní sémiotice a strukturalismu roku 2008 Drábek, Pavel | pdficon
157-163 Andreas Kotte: Divadelní věda (úvod) Vodička, Libor | pdficon
163-165 Josslin McKinney – Phillip Butterworth: The Cambridge introduction to scenography Příhodová, Barbora | pdficon
166-167 Vojtěch Ron: Lidové pašijové divadlo v českých zemích Jochmanová, Andrea | pdficon
167-170 Martin Vasquez: Principy divadelní improvizace (v prostředí Zápasů v divadelní improvizaci) Musilová, Martina | pdficon
170-172 Jaroslav Blecha: Rodinná loutková divadélka (Skromné stánky múz) Schubertová, Lenka | pdficon
172-174 Karel Brušák: Básnické a prozaické dílo ; Jiří Kárnet: Posmrtný deník: přísně tajná odpověď Václavu Havlovi Stehlíková, Eva | pdficon
175 Jan Jiřík, Věra Mohylová, Tomáš Syrovátka, Jitka Šotkovská, Libor Vodička: Před oponou, za oponou: osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909–2009 Stehlíková, Eva | pdficon
176-177 Tatjana Lazorčáková: Studio Forum: příběh divadla Stehlíková, Eva | pdficon
Yoriczek
Page Title
178-189 Současná cirkusová architektura : příklady moderních cirkusových staveb odkazujících k reformátorským tendencím nové cirkusové vlny Štefanová, Veronika | pdficon
190-213 Tři balety Františka Zelenky Bartošová, Lada | pdficon
Archiv
Page Title
214-217 Chybějící část recepce Zichova opus magnum Drozd, David | pdficon
218-243 Průkopník české strukturně sémantické divadelní vědy : (psychosémantika a divadelní umění) Sus, Oleg | pdficon
244-262 Nad reprintem Zichovy Estetiky dramatického umění Osolsobě, Ivo | pdficon