G8

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná
Year: 1964
Volume: 13
Issue: G8
Publication year
1965
Topic
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Ideologie pacifismu | [5]–30
Solař, Josef
PDF
O zákonech materialistické dialektiky jako logiky | [31]–64
Tošenovský, Ludvík
PDF
Zur Diskussion über die Dialektik der Beziehungen zwischen den Grundformen der Bewegung der Materie | [65]–72
Taufer, Jaroslav
PDF
Diferenciální renta II v socialistickém zemědělství | [73]–86
Loula, František
PDF
Československý vlnařský průmysl v letech 1945-1960 | [87]–100
Kučerák, Ladislav
PDF
K některým obecně teoretickým otázkám možností tempa růstu skupiny I a II při rozšířené reprodukci | [101]–116
Havránek, Rostislav
PDF
Um eine international gültige Normung der Quellennachweisung für die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus | [117]–124
Bartoš, Jaromír
PDF
O spojení ideologické práce s praxí výstavby socialismu | [125]–138
Štěpánková, Olga; Paseka, Vladimír
PDF
Struktura časového fondu československých žen | [139]–156
Steinerová, Helena
PDF
K postavení a vývoji Junáka v souvislosti s vytvářením jednotné organizace mládeže (1945-1950) | [157]–174
Cahová, Dagmar
PDF
Recenze a referáty – Рецензии и рефераты – Rezensionen und Referate
Title Document
[Varga, Eugen. Kapitalismus dvacátého století] | [175]–177
Kirš, Zdeněk
PDF
K problematice rozvoje společenských věd v socialistické společnosti | 177–178
Macků, Jan
PDF
[Slouka, Tomáš. Komunistická straníckosť vo výchove: venované XII. sjazdu Komunistickej strany Československa] | 179–180
Zlomek, Stanislav
PDF
[Ugrinovič, Dmitrij Modestovič. O specifičnosti náboženství] | 180–182
Vodseďálek, Živan
PDF
[Korček, Ľudovít; Šmejkal, M. O nových tendenciách v súčasnej buržoáznej politickej ekonomii] | 182–184
Setinský, Jiří
PDF
[Fejginson, N.I. Korpuskuljarnaja genetika: kritičeskij obzor] | 184–185
Jašek, Antonín
PDF
Nad články V.V. Adoratského | 185–186
Macků, Jan
PDF
[Vorob'jev, Lev Valentinovič; Kaganov, Vsevolod Michajlovič; Furman, Aleksej Jevgen'jevič. Základné kategórie a zákony materialistickej dialektiky] | 186–187
Bartoš, Jaromír
PDF
Die soziologische Meinungsforschung als wichtige Quelle des Kennenlernens der Ansichten, Denkweise und des Lebensstyls der Studenten | 187–189
Smrčka, Walter
PDF
[Jurovský, Anton. Duševný život v spoločenských podmienkach] | 189–191
Steiner, Hanuš
PDF
[Novozámský, Jiří. Vyrovnávání ekonomické úrovně zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci] | 191–195
Kirš, Zdeněk
PDF
Z činnosti sociologického oddělení katedry dialektického a historického materialismu brněnské university | 195–196
Macků, Jan
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 197–202
PDF