Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1964, vol. 13, iss. G8

Image
Year
1964
Publication year
1965
Topic
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-30 Ideologie pacifismu Solař, Josef | pdficon
[31]-64 O zákonech materialistické dialektiky jako logiky Tošenovský, Ludvík | pdficon
[65]-72 Zur Diskussion über die Dialektik der Beziehungen zwischen den Grundformen der Bewegung der Materie Taufer, Jaroslav | pdficon
[73]-86 Diferenciální renta II v socialistickém zemědělství Loula, František | pdficon
[87]-100 Československý vlnařský průmysl v letech 1945-1960 Kučerák, Ladislav | pdficon
[101]-116 K některým obecně teoretickým otázkám možností tempa růstu skupiny I a II při rozšířené reprodukci Havránek, Rostislav | pdficon
[117]-124 Um eine international gültige Normung der Quellennachweisung für die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus Bartoš, Jaromír | pdficon
[125]-138 O spojení ideologické práce s praxí výstavby socialismu Štěpánková, Olga; Paseka, Vladimír | pdficon
[139]-156 Struktura časového fondu československých žen Steinerová, Helena | pdficon
[157]-174 K postavení a vývoji Junáka v souvislosti s vytvářením jednotné organizace mládeže (1945-1950) Cahová, Dagmar | pdficon
Recenze a referáty – Рецензии и рефераты – Rezensionen und Referate
Page Title
[175]-177 [Varga, Eugen. Kapitalismus dvacátého století] Kirš, Zdeněk | pdficon
177-178 K problematice rozvoje společenských věd v socialistické společnosti Macků, Jan | pdficon
179-180 [Slouka, Tomáš. Komunistická straníckosť vo výchove: venované XII. sjazdu Komunistickej strany Československa] Zlomek, Stanislav | pdficon
180-182 [Ugrinovič, Dmitrij Modestovič. O specifičnosti náboženství] Vodseďálek, Živan | pdficon
182-184 [Korček, Ľudovít; Šmejkal, M. O nových tendenciách v súčasnej buržoáznej politickej ekonomii] Setinský, Jiří | pdficon
184-185 [Fejginson, N.I. Korpuskuljarnaja genetika: kritičeskij obzor] Jašek, Antonín | pdficon
185-186 Nad články V.V. Adoratského Macků, Jan | pdficon
186-187 [Vorob'jev, Lev Valentinovič; Kaganov, Vsevolod Michajlovič; Furman, Aleksej Jevgen'jevič. Základné kategórie a zákony materialistickej dialektiky] Bartoš, Jaromír | pdficon
187-189 Die soziologische Meinungsforschung als wichtige Quelle des Kennenlernens der Ansichten, Denkweise und des Lebensstyls der Studenten Smrčka, Walter | pdficon
189-191 [Jurovský, Anton. Duševný život v spoločenských podmienkach] Steiner, Hanuš | pdficon
191-195 [Novozámský, Jiří. Vyrovnávání ekonomické úrovně zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci] Kirš, Zdeněk | pdficon
195-196 Z činnosti sociologického oddělení katedry dialektického a historického materialismu brněnské university Macků, Jan | pdficon
Page Title
197-202 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon