Netolický, Petr

Name variants:

Netolický, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim). Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 457–473.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem : dvory na středověkém Chrudimsku. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 211–228.

Article
Čapek, Ladislav; Netolický, Petr; Plzák, Jindřich; Vladař, Jan. Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 473–501.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr; Preusz, Michal. Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 281–309.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Povrchový průzkum sídlištního a hospodářského komplexu tvrze Suchotlesky (k. ú. Ronov nad Doubravou). Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 423–435.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Pozůstatky rýžování zlata v tzv. Bojanovském újezdu (okres Chrudim). Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 657–675.

Article
Musil, Jan; Netolický, Petr. Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 579–593.

Article
Baierl, Petr; Musil, Jan; Netolický, Petr. Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec). Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 149–161.

Article
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Netolický, Petr. Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 221–139.

Article
Malina, Ondřej; Musil, Jan; Netolický, Petr. Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 855–885.