Ragač, Radoslav

Name variants:

Ragač, Radoslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 139–150.

Article
Beljak Pažinová, Noémi; Ragač, Radoslav; Beljak, Ján. Expressions of belief at Pustý hrad Castle of Zvolen in the light of small metal finds. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 397–412.

Article
Ragač, Radoslav. Heraldické motivy na kovovej miniatúre z lokality Zvolen-Pustý hrad. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 441–445.

Article
Beljak Pažinová, Noémi; Ragač, Radoslav. Hrad Peťuša – šľachtické sídlo alebo mýtna stanica? : Konfrontácia archeologických a historických prameňov. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 187–201.

Article
Ragač, Radoslav. Mestské opevnenie Zvolena do konca 16. storočia v písomných prameňoch. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 133–137.

Article
Hrašková, Erika; Kűrthy, Luboš; Ragač, Radoslav; Šimkovic, Michal. Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktinského kláštora v Rimavských Janovciach. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 279–298.

Chapter
Chmelinová, Katarína; Ragač, Radoslav. Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 521–537.

Article
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 233–244.

Article
Bóna, Martin; Barta, Peter; Ragač, Radoslav; Pivko, Daniel. Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 563–579.

Article
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav. Zámok Víglaš v období 14.-18. storočia. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 279–288.

Article
Ragač, Radoslav. Zvolenská radnica v písomných prameňoch do konca 16. storočia. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 33–41.