Válka, Josef

Name variants:

Válka, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 43.

Article
Válka, Josef. [Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. I; II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 548–550.

Article
Válka, Josef. Čechy a Morava ve stavovských povstáních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1987, vol. 36, iss. C34, pp. 119–129.

Article
Válka, Josef. [Chaunu, Pierre. La civilisation de l'Europe classique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 228–230.

Article
Válka, Josef. Diskuse o charakteru reformace a německé selské války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 145–154.

Article
Válka, Josef. [Horák, Petr. Studie z dějin pozitivismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 245–246.

Article
Válka, Josef. [Horváth, Pavel. Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, vol. 13, iss. C11, pp. 216–218.

Article
Válka, Josef. [Hrubý, František. Etudiants tchèques aux écoles protestantes de l'Europe occidenta le à la fin du 16. et au 17. siècle: Documents]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 230–232.

Article
Válka, Josef. [Janáček, Josef. Rudolfinské drahotní řády]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1957, vol. 6, iss. C4, pp. 174.

Article
Válka, Josef. K otázce práva v postavení poddaných. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 51–66.

Article
Válka, Josef. K otázce projevů původní akumulace kapitálu v Čechách a na Moravě v 16. stol.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 103–122.

Article
Válka, Josef. La théorie de l'histoire chez F. Palacký. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, vol. 16, iss. C14, pp. 79–100.

Chapter
Válka, Josef. La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 246–251.

Article
Válka, Josef. [Mainuš, František. Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 281–282.

Article
Válka, Josef. Morava a Česká koruna na přelomu 15. a 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, vol. 37, iss. C35, pp. 143–155.

Article
Válka, Josef. "Moravanství" v 15. století : komplikace ve vývoji české nacionality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1984, vol. 33, iss. C31, pp. 145–154.

Article
Válka, Josef. Německá a česká verse Palackého Dějin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, vol. 17, iss. C15, pp. 79–91.

Article
Válka, Josef. Nová koncepce husitství v západoněmecké historiografii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, vol. 12, iss. C10, pp. 145–147.

Article
Matějek, František; Válka, Josef. O názor na vývoj feudálního velkostatku a poddaného lidu v 2. pol. 15. a v 1. pol. 16. stol.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 175–178.

Chapter
Válka, Josef. Odpor poddaných proti hospodářské politice feudálního velkostatku. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 136–196.

Article
Válka, Josef. Palacký a francouzská liberální historiografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 101–109.

Article
Válka, Josef. [Palacký, František,... et al. Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, vol. 19, iss. C17, pp. 174–175.

Article
Válka, Josef. [Polišenský, Josef. Nizozemská politika a Bílá hora]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. 279–281.

Article
Válka, Josef. [Polišenský, Josef. Třicetiletá válka a český národ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 155–157.