Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů

Author: Bartoněk, Antonín
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2011
Extent: 253 s. :
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 403
ISBN: 9788021056787
Link to MU library catalogue: 000716226
Show more...

Table of contents:

[5]-6 Předmluva Bartoněk, Antonín | pdficon
[9]-18 1. Úvod o řeckých písmech a řeckých dialektech Bartoněk, Antonín | pdficon
[19]-50 2. Iónsko-attičtina Bartoněk, Antonín | pdficon
[51]-84 3. Mykénština a arkado-kyperština Bartoněk, Antonín | pdficon
[85]-122 4. Aiolské dialekty Bartoněk, Antonín | pdficon
[123]-219 5. Západořecké dialekty v širším slova smyslu Bartoněk, Antonín | pdficon
[221]-224 Příloha Bartoněk, Antonín | pdficon
[225]-226 Seznam tabulek a obrázků Bartoněk, Antonín | pdficon
[227] Seznam zkratek Bartoněk, Antonín | pdficon
[229]-236 Chrestomathy of Ancient Greek dialect inscriptions Bartoněk, Antonín | pdficon
[237]-253 Bibliografie Bartoněk, Antonín | pdficon

Search


Advanced Search

Browse