Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu)

Author: Niklesová, Eva
Edition: Vydání první
Place of publication: Brno
Publisher: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Publication year: 2016
Extent: 192 stran
Series: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 448
ISBN: 978-80-210-8321-9
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8321-2016
Link to MU library catalogue: 006376270
Show more...
Rights access: embargoed access
Download: pdficon PDF (5.11 MB)

Table of contents:

7-11 Úvod Niklesová, Eva | pdficon
Literární komparatistika – dialogičnost – pesimismus: vymezení problému
15-16 1. Genetický a typologický přístup ve vztahu k Dialogu zoufalce a jeho duše Niklesová, Eva | pdficon
17-21 2. Hypotéza – předpoklad výskytu tvarově příbuzných dialogických existenciálních textů napříč časem a prostorem Niklesová, Eva | pdficon
Staroegyptská literatura – Dialog zoufalce a jeho duše
25-30 3. Dialog zoufalce a jeho duše v dějinném a kulturním kontextu Niklesová, Eva | pdficon
Znovuvynořování struktur Dialogu zoufalce a jeho duše
31-34 4. Interpretační rámce Dialogu zoufalce a jeho duše Niklesová, Eva | pdficon
35-74 5. Analýza Dialogu zoufalce a jeho duše Niklesová, Eva | pdficon
77-100 6. Starověk – Kniha Jobova Niklesová, Eva | pdficon
101-111 7. Starověk : mezopotámská díla z okruhu tzv. Hiob-Literatur Niklesová, Eva | pdficon
112-145 8. Středověké literární spory Niklesová, Eva | pdficon
146-163 9. "Za hranicemi tvaru" (vybrané texty) Niklesová, Eva | pdficon
164-171 10. Závěrečné shrnutí Niklesová, Eva | pdficon
172-178 Summary Niklesová, Eva | pdficon
179-180 Seznam tabulek a schémat Niklesová, Eva | pdficon
181-190 Bibliografie Niklesová, Eva | pdficon
191-192 Příloha Niklesová, Eva | pdficon

Search


Advanced Search

Browse