Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 2013, roč. 38. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 49

Článek
Frolík, Jan. Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 91–105.

Článek
Bartošková, Andrea. Obolus mrtvých a jeho význam pro datování archeologických pramenů. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 129–138.

Článek
Profantová, Naďa. Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 27–44.

Článek
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 317.

Článek
Gołębiowska-Tobiasz, Aneta. Inwentarze grobowe a stele antropomorficzne u Połowców. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 185–201.

Článek
Šebesta, Pavel. Geneze nejstarších kostelů v Chebu. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 291–308.

Článek
Žákovský, Petr, Hošek, Jiří, Sedláčková, Lenka. Meče 11.–13. století z území Moravy. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 219–270.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Knížecí a královská akropole na Vyšehradě : (přehled výzkumu a problematiky). Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 139–156.

Článek
Pomfyová, Bibiana, Samuel, Marián, Žažová, Henrieta. Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni : (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov). Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 271–290.

Článek
Frolíková, Drahomíra. O raně středověké keramice z Pražského hradu trochu jinak. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 107–128.

Článek
Měřínský, Zdeněk. Hmotná kultura mladší doby hradištní na Moravě a ve Slezsku. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 45–90.

Článek
Zkratky. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 309–312.

Článek
Vojceščuk, Natalia. Skleněné korálky ze Zvenigorodu ve světle výzkumů v roce 2010. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 175–183.

Článek
Hanuliak, Milan. Materiálna kultúra 9.–10. storočia z opevneného sídliska v Mužle-Čenkove. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 157–174.

Článek
Goš, Vladimír, Halama, Jakub. Šumperk, ulice Na Hradbách : provizorium či lehká dřevohliněná stavba ze 13. století, malé zamyšlení nad velkým problémem. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 203–217.

Článek
Hylmarová, Lucie, Klír, Tomáš, Černá, Eva. Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách : k výpovědi detektorového průzkumu. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 569–609.

Článek
Schejbalová, Zdeňka, Gregor, Tomáš, Fikrle, Marek. Nové výsledky rentgenové fluorescenční analýzy souboru kovových šperků z Chebska. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 631–642.

Článek
Měřínský, Zdeněk. K sedmdesátce doc. PhDr. et Ing. Miroslava Plačka. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 750–754.

Článek
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 774.

Článek
Novák, David. Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 463–489.

Článek
Labuda, Jozef. Výskum hradnej kaplnky v lokalite Staré mesto v Banskej Štiavnici. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 455–462.

Článek
Plaček, Miroslav. Rozmanitost fortifikací – doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko). Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 507–522.

Článek
Mácelová, Marta. Gotické kovania a zámka zo starej fary v Banskej Bystrici. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 611–618.

Článek
Omelka, Martin, Řebounová, Otakara, Čechura, Martin. Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 379–395.