Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe)

Obrázek
Přispěvatel
Pospíšil, Ivo (Editor)
Šaur, Josef (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2010
Rozsah
286 s.
Edice
  • [Brněnské texty k slovakistice]; [13]
ISBN
978-80-210-5300-7
Jazyk
česky
slovensky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 701850
Poznámka
  • Vydáno péčí Centra filologicko-areálových studií při Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků v oboru filologicko-areálových studií (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0166).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvodní slovo
Page Chapter number Title
[3]-4 Úvodní slovo | pdf icon Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef
Page Chapter number Title
[5]-11 Pokusy hungaroslovakológie – Biblia u Slovákov, Ján Hollý, Michal Miloslav Hodža, Milo Urban, Ladislav Ťažký, Vi[n]cent Šikula, Július Balco, Ladislav Ballek | pdf icon Käfer, István
Page Chapter number Title
14-18 Kulturologické vnímanie bohemizmov v súčasnej štandardnej slovenčine (nadväzovanie a zmena) | pdf icon Dolník, Juraj
Page Chapter number Title
[19]-27 Lingvokulturní dimenze slangu slovenské mládeže 20 let po | pdf icon Orgoňová, Oľga
Page Chapter number Title
[29]-37 Ke studiu česko-maďarských kulturních vztahů za národního obrození | pdf icon Pražák, Richard
Page Chapter number Title
[39]-48 Literatura psaná a literatura čtená v Čechách a na Slovensku po roce 1989 | pdf icon Voisine-Jechová, Hana
Page Chapter number Title
[49]-55 Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
[57]-68 Béla Balázs – spisovateľ, filmový estét, scenárista | pdf icon Žilka, Tibor
Page Chapter number Title
[69]-76 Literární kánony ze středoevropského úhlu pohledu | pdf icon Balogh, Magdolna
Page Chapter number Title
[77]-90 K recepcii Czamblovho diela Minulost, přítomnost a budoucnost česko-slovenské národní jednoty v českom prostredí na začiatku 20. storočia | pdf icon Zelenková, Anna
Page Chapter number Title
[91]-98 Maďarské reflexe české literární vědy dnes : (znovu o Mukařovském a o maďarské literární teorii) | pdf icon Beke, Márton
Page Chapter number Title
[99]-102 Preklad ako po(d)klad k reinterpretácii originálu | pdf icon Benyovszky, Krisztián
Page Chapter number Title
[103]-110 Česko-slovensko-maďarské súvislosti v argumentáciach J.M. Hurbana | pdf icon Káša, Peter
Page Chapter number Title
[111]-117 Preklad ako prostriedok odhalenia : (poznámky k životnému dielu S. Czambela) | pdf icon Pillecky, Marcel
Page Chapter number Title
[119]-121 Může Sándor Márai za to, že je Maďar? | pdf icon Pató, Marta
Page Chapter number Title
[123]-129 Prekladateľské osobnosti v slovenskej recepcii súčasnej maďarskej literatúry | pdf icon Görödzi, Judit
Page Chapter number Title
[131]-141 Frank Wollman a Jozef Gregor-Tajovský – dve osobnosti česko-slovenského kontextu v medzivojnovom období | pdf icon Zelenková, Anna
Page Chapter number Title
[143]-168 Dílo Zbigniewa Herberta v českém prostředí (1958–2008) | pdf icon Sobotková, Marie
Page Chapter number Title
[169]-175 Literární slovacika v produkci a vysílání Českého rozhlasu | pdf icon Pokorný, Milan
Page Chapter number Title
[177]-184 Étos a etika literárních postav současné slovenské a české prózy (M. Viewegh a P. Weiss) | pdf icon Pavera, Libor
Page Chapter number Title
[185]-199 Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach) | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
[201]-209 Transformace, postkomunismus, postkolonialismus, postmodernismus : paradigmata středoevropské literatury po roce 1989 | pdf icon Kola, Adam F.
Page Chapter number Title
[211]-218 Cesta po kolenou (kolem roku 1989) | pdf icon Všetička, František
Page Chapter number Title
[219]-224 Spoločné reálie – jeden zo znakov úspešnej česko-slovenskej kinematografie po roku 1990 | pdf icon Waldnerová, Jana
Page Chapter number Title
[225]-233 Ostry w rozpoznaniu i gorzki od tęsknoty Marcina Świetlickiego poetyckie odczytanie polskiej rzeczywistości po 1989 roku | pdf icon Trzaskowski, Zbigniew
Page Chapter number Title
[235]-249 Slováci v jihočeském pohraničí, jazyk a způsob života | pdf icon Holub, Zbyněk
Page Chapter number Title
[251]-260 K recepcii slovenskej ponovembrovej prózy | pdf icon Součková, Marta
Page Chapter number Title
[261]-264 Kvintisencie Slobodovho hrdinu zo Strateného raja | pdf icon Vlnka, Jaroslav
Page Chapter number Title
[265]-271 Výskum staršej literatúry na Slovensku po roku 1989 | pdf icon Konečný, Milan
Page Chapter number Title
[273]-286 Domov ako permanencia úniku – stratifikácia literárneho priestoru a jeho modality (na príklade románu Máriusa Kopcsaya Domov) | pdf icon Kamenčík, Marián