2

Title: Slavica litteraria
Rok: 2022
Ročník: 25
Číslo: 2
Rok vydání
2022
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles
Title Document
Przewóz Andrzeja Stasiuka w kontekście zwrotu ludowego w humanistyce | 7–19
Janiec-Nyitrai, Agnieszka
PDF
Daniel v jame levovej : (k jednej epizóde z dejín slovenského nadrealizmu) | 21–33
Teplan, Dušan
PDF
Obrazy asimilace a sebeuvědomování Židů v prózách Vojtěcha Rakouse a Oty Pavla | 35–50
Kučera, Petr
PDF
"Wiedza" starego poety : wokół Wierszy ostatnich Czesława Miłosza | 51–61
Borkowski, Andrzej
PDF
Sorokinův román Doktor Garin jako sequel | 63–82
Pešková, Michaela
PDF
Ikonická triáda škodcu v slovenskej verzii rozprávkového typu ATU 301 | 83–98
Pažitná, Bernadette
PDF
Poznámky o jedné romantické literární linii | 99–109
Všetička, František
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
Nové perspektivy výzkumu života a díla Gustawa Morcinka | 111–129
Martinek, Libor
PDF
Role polyfonie v románu Orfografija | 131–144
Foltýn, Jan
PDF
Moravské lidové písně kosmické | 145–154
Fiala, Jiří
PDF
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Title Document
František Všetička devadesátiletý | 155–162
Pavera, Libor
PDF
Na památku Darka Dolinara (1942–2022) | 163–164
Juvan, Marko
PDF
Památce Ally Vladimirovny Zločevské (1951–2022) | 165–167
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Znalec slovanského Východu o mysticích | 169–172
Pospíšil, Ivo
PDF
Intertextualita v imagologických reflexiách | 173–174
Tkáč-Zabáková, Lenka
PDF
Slovenská literatúra v preklade do španielskeho jazyka a jej recepcia | 175–177
Bojničanová, Renáta
PDF
Osobitý diskurs o románu: problémy a úskalí | 178–185
Pospíšil, Ivo
PDF
Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava | 186–189
Kučera, Petr
PDF
Nazretie do slavistického literárnovedného výskumu | 190–194
Žemberová, Viera
PDF
Kompozice české prózy šedesátých let 20. století a její širší souvislosti | 195–197
Pospíšil, Ivo
PDF
K potenciálu modernity v literárnovednom výskume | 198–201
Hajdučeková, Ivica
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
XXIII. světový kongres AILC/ICLA v Tbilisi | 202–205
Zelenka, Miloš
PDF
Česko-slovenské vzťahy a kultúra v interdisciplinárnom prístupe | 206–207
Holec, Roman
PDF
Proměny Dialogu kultur | 208–209
Sommer, Jaroslav
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [210]
PDF