Slavica litteraria 2022, roč. 25, č. 2

Obrázek
Rok
2022
Rok vydání
2022
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články – Articles
Page Title
7-19 Przewóz Andrzeja Stasiuka w kontekście zwrotu ludowego w humanistyce Janiec-Nyitrai, Agnieszka | pdficon
21-33 Daniel v jame levovej : (k jednej epizóde z dejín slovenského nadrealizmu) Teplan, Dušan | pdficon
35-50 Obrazy asimilace a sebeuvědomování Židů v prózách Vojtěcha Rakouse a Oty Pavla Kučera, Petr | pdficon
51-61 "Wiedza" starego poety : wokół Wierszy ostatnich Czesława Miłosza Borkowski, Andrzej | pdficon
63-82 Sorokinův román Doktor Garin jako sequel Pešková, Michaela | pdficon
83-98 Ikonická triáda škodcu v slovenskej verzii rozprávkového typu ATU 301 Pažitná, Bernadette | pdficon
99-109 Poznámky o jedné romantické literární linii Všetička, František | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Page Title
111-129 Nové perspektivy výzkumu života a díla Gustawa Morcinka Martinek, Libor | pdficon
131-144 Role polyfonie v románu Orfografija Foltýn, Jan | pdficon
145-154 Moravské lidové písně kosmické Fiala, Jiří | pdficon
Jubilea a nekrology – Anniversaries and obituaries
Page Title
155-162 František Všetička devadesátiletý Pavera, Libor | pdficon
163-164 Na památku Darka Dolinara (1942–2022) Juvan, Marko | pdficon
165-167 Památce Ally Vladimirovny Zločevské (1951–2022) Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
169-172 Znalec slovanského Východu o mysticích Pospíšil, Ivo | pdficon
173-174 Intertextualita v imagologických reflexiách Tkáč-Zabáková, Lenka | pdficon
175-177 Slovenská literatúra v preklade do španielskeho jazyka a jej recepcia Bojničanová, Renáta | pdficon
178-185 Osobitý diskurs o románu: problémy a úskalí Pospíšil, Ivo | pdficon
186-189 Univerzitní bádání na přelomu 19. a 20. století: Graz – Ljubljana – Bratislava Kučera, Petr | pdficon
190-194 Nazretie do slavistického literárnovedného výskumu Žemberová, Viera | pdficon
195-197 Kompozice české prózy šedesátých let 20. století a její širší souvislosti Pospíšil, Ivo | pdficon
198-201 K potenciálu modernity v literárnovednom výskume Hajdučeková, Ivica | pdficon
Zprávy – Reports
Page Title
202-205 XXIII. světový kongres AILC/ICLA v Tbilisi Zelenka, Miloš | pdficon
206-207 Česko-slovenské vzťahy a kultúra v interdisciplinárnom prístupe Holec, Roman | pdficon
208-209 Proměny Dialogu kultur Sommer, Jaroslav | pdficon
hidden section Slavica litteraria
Page Title
[210] Slavica litteraria | pdficon