Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1981, roč. 30, č. D28

Obrázek
Rok
1981
Rok vydání
1981
Stati
Page Title
[7]-17 Frekvence české poválečné memoárové literatury Válek, Vlastimil | pdficon
[19]-28 Některé poznámky k možné reinterpretaci Haškova Švejka Corduas, Sergio | pdficon
[29]-38 Petr Bezruč a Leoš Janáček Závodský, Artur | pdficon
[39]-52 K.D. Balmont a česká poezie Kšicová, Danuše | pdficon
[53]-70 Žánrové a tvaroslovné tendence sovětské literatury dvacátých a třicátých let Mikulášek, Miroslav | pdficon
[71]-80 Otázky srovnávacího studia literatur střední a jihovýchodní Evropy Dorovský, Ivan | pdficon
[81]-97 Problémy studia a vydávání staročeské světské lyriky Kopecký, Milan | pdficon
[99]-111 Štěpánské legendy : k literárnímu profilu nejstarších uherských legend z 2. poloviny 11. a počátku 12. století Pražák, Richard | pdficon
Rozhledy
Page Title
[113]-119 Sporné otázky teorie a dějin ruské literární pohádky Mandát, Jaroslav | pdficon
Jubilea
Page Title
[121]-126 Nad odkazem Arna Nováka Jeřábek, Dušan | pdficon
[127]-132 Literární bohemistika na brněnské univerzitě Kopecký, Milan | pdficon
[133]-138 Z historie a současnosti slavistického bádání na katedře ruské a sovětské literatury a slovanských literatur Mikulášek, Miroslav; Krystýnek, Jiří | pdficon
Recenze
Page Title
[139]-140 [Kopecký, Milan. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory] Palas, Karel | pdficon
140-142 [Wildová-Tosi, Alena. Un poeta romantico ceco : prose autobiografiche di K.H. Mácha] Seidl, Ivan | pdficon
142-143 [Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček Borovský v letech bachovské reakce] Kudrna, Jaroslav | pdficon
144 [Žáček, Václav. Josef Václav Frič] Jeřábek, Dušan | pdficon
145-147 [Štorek, Břetislav. Listy Petra Bezruče Janu Herbenovi] Závodský, Artur | pdficon
147-149 [Del'Agatta, Giuseppe; De Michelis, Cesare D.; Marchesani, Pietro. D'Annunzio nelle culture dei paesi slavi] Seidl, Ivan | pdficon
149-151 The first World War in fiction : a collectlon of crltical essays Suchomel, Milan | pdficon
152-155 [Mikulášek, Miroslav. Socialistická revoluce a sovětská literatura] Žák, Michal | pdficon
155-158 Z nových polských prací o slovanských literaturách Pelikán, Jarmil | pdficon
158-160 [Ivanović, Radomir. Makedonski pisci i dela] Dorovský, Ivan | pdficon
Zprávy
Page Title
[161]-162 Zemřela Marie Koutná-Ondroušková Mandát, Jaroslav | pdficon
162-163 Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV r. 1979 Válek, Vlastimil | pdficon