2

Title: Theatralia
Rok: 2010
Ročník: 13
Číslo: 2
Název čísla
Průhledy do české teorie divadla
Rok vydání
2010
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
Editorial
Title Document
Editorial | 3
Drozd, David
PDF
Yorick
Title Document
Jiří Veltruský (1919-1994), paralelní cesta životem a sémiotikou | 4–23
Hoskovec, Jiří
PDF
Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle | 24–39
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Golem mezi hororem a komedií, divadlem a filmem, loutkou a sochou | 40–55
Ambros, Veronika
PDF
Konstitutivní kontradikce dialogického jednání a jejich antropologické zobecnění | 56–77
Chrz, Vladimír
PDF
"To je zas nějaká hra?", aneb, Seriál Taková normální rodinka jakožto hierarchická struktura pohybových modelů | 78–93
Drozd, David
PDF
Spektrum
Title Document
Překlad Macbetha z konce 18. století (H. Kukla) | 94–106
Přidalová, Jana
PDF
Sondy
Title Document
Mám stále větší touhu procházet úzkou bránou : rozhovor s Martinem Františákem | 107–115
Františák, Martin; Šotkovská, Jitka; Šotkovský, Jan
PDF
Smíření, slitování, odpuštění | 116–127
Mikulová, Iva
PDF
Návrat vesnického realismu (?) | 128–146
Latzková, Klára
PDF
Depeše
Title Document
Chtít objevit divadelní svět a doplout... (Divadelní svět Brno 2010) | 147–149
Mikulová, Iva
PDF
Orientace
Title Document
Na troskách struktury: stati o divadelní sémiotice a strukturalismu roku 2008 | 150–157
Drábek, Pavel
PDF
Andreas Kotte: Divadelní věda (úvod) | 157–163
Vodička, Libor
PDF
Josslin McKinney – Phillip Butterworth: The Cambridge introduction to scenography | 163–165
Příhodová, Barbora
PDF
Vojtěch Ron: Lidové pašijové divadlo v českých zemích | 166–167
Jochmanová, Andrea
PDF
Martin Vasquez: Principy divadelní improvizace (v prostředí Zápasů v divadelní improvizaci) | 167–170
Musilová, Martina
PDF
Jaroslav Blecha: Rodinná loutková divadélka (Skromné stánky múz) | 170–172
Schubertová, Lenka
PDF
Karel Brušák: Básnické a prozaické dílo ; Jiří Kárnet: Posmrtný deník: přísně tajná odpověď Václavu Havlovi | 172–174
Stehlíková, Eva
PDF
Jan Jiřík, Věra Mohylová, Tomáš Syrovátka, Jitka Šotkovská, Libor Vodička: Před oponou, za oponou: osobnosti Východočeského divadla Pardubice 1909–2009 | 175
Stehlíková, Eva
PDF
Tatjana Lazorčáková: Studio Forum: příběh divadla | 176–177
Stehlíková, Eva
PDF
Yoriczek
Title Document
Současná cirkusová architektura : příklady moderních cirkusových staveb odkazujících k reformátorským tendencím nové cirkusové vlny | 178–189
Štefanová, Veronika
PDF
Tři balety Františka Zelenky | 190–213
Bartošová, Lada
PDF
Archiv
Title Document
Chybějící část recepce Zichova opus magnum | 214–217
Drozd, David
PDF
Průkopník české strukturně sémantické divadelní vědy : (psychosémantika a divadelní umění) | 218–243
Sus, Oleg
PDF
Nad reprintem Zichovy Estetiky dramatického umění | 244–262
Osolsobě, Ivo
PDF