Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1982, roč. 31, č. G26

Obrázek
Rok
1982
Rok vydání
1982
Obor
Page Title
[7]-8 Docent PhDr. Mojmír Köttner, CSc. : 2.9.1925-28.6.1981 | pdficon
Stati
Page Title
[9]-23 Realizace principu komplexnosti v marxisticko-leninské sociologické teorii Köttner, Mojmír | pdficon
[25]-34 Struktura obecné sociologie Ovesný, Miroslav | pdficon
[35]-42 Heuristická funkce konkrétní teorie v sociologii práce Gregor, Miroslav | pdficon
[43]-67 Ekonomika rodiny jako sociálního mikrosystému Možný, Ivo | pdficon
[69]-82 Sociologické aspekty urbanizačních trendů v současné migraci čs. obyvatelstva Pácl, Pavel | pdficon
[83]-98 Mládež jako sociologický pojem Přadková, Svatomíra | pdficon
Zprávy a sdělení
Page Title
[99]-104 Biografie B. Zwickera v dokumentech archivu UJEP : k nedožitým 75. narozeninám brněnského sociologa Köttner, Mojmír | pdficon
104-107 Činnost laboratoře sociologického výzkumu v letech 1973-1979 Nezdařil, Vladimír | pdficon
107-109 Sociologické studium venkovských lokalit Pácl, Pavel | pdficon
109-110 Poznámky k užití sémantického diferenciálu v sociologickém terénním výzkumu Librová, Hana | pdficon
110-111 Životní aktivity sociálních skupin čs. mládeže Rabušic, Ladislav | pdficon
Recenze
Page Title
[113]-115 Sociální politika ve světle výzkumných prací Nerudová, Liliana | pdficon
115-116 [Charčev, Anatolij Georgijevič. Brak i sem'ja v SSSR] Možný, Ivo | pdficon
116-118 [Filipec, Jindřich; Filipcová, Blanka. Socialistický způsob života - skutečnost i program] Rabušic, Ladislav | pdficon
118-120 [Hájek, František; Manová, Milena. Současná sovětská sociologie] Střítecký, Jaroslav | pdficon
120-121 [Choutka, Miroslav. Sport a společnost] Pácl, Pavel | pdficon
121-122 [Pichňa, Ján A. Sociologické problémy povolania] Gregor, Miroslav | pdficon
122-123 [Petrenko, Jelena Serafimovna; Jarošenko, Tat'jana Michajlovna. Social'no-demografičeskije pokazateli v sociologičeskich issledovanijach] Librová, Hana | pdficon
124-125 [Helle, Horst Jürgen. Familie: zwischen Bibel und Kinsey-Report] Nerudová, Liliana | pdficon
125-127 [Barker, Paul, ed. Arts in society: a New Society collection] Pácl, Pavel | pdficon
hidden section [Obrazová příloha]
Page Title
128-129 [Obrazová příloha] | pdficon